Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s219.php3

Pozorování

Teoretické úvahy z předchozích odstavců můžeme nyní použít k odvození ryze praktických závěrů o IP telefonii a telefonii internetové.

Při telefonování pomocí technik VOIP je možné dosáhnout nejlepší kvality v takových sítích, kde lze nějak ovlivnit celkový objem provozu a jeho charakter. Nejlépe na tom asi jsou privátní datové sítě, jejichž provozovatelé si mohou zavést taková opatření, jaká považují za vhodné. Proto je také IP telefonie v rámci privátních sítí poměrně úspěšná, a rychle se rozvíjí. Podobně je tomu i u takových sítí, které sice nabízí IP telefonii k veřejnému použití, ale činí tak prostřednictvím sítí specificky šitých na míru potřebám přenosu hlasu (viz Paegas Internet Call). V obou těchto případech lze dosáhnout toho, aby z pohledu uživatele byla výsledná kvalita hovoru srovnatelná s klasickým telefonním hovorem.

Poněkud hůře na tom je telefonování přes veřejný Internet, kde není dost dobře možné ovlivnit ostatní provoz (což je případ služeb Net2Phone či PhoneGlobe). Zde může být kvalita poněkud horší (ale nemusí). Na druhé straně právě v tomto případě, při využití veřejného Internetu, je zřejmě možné dosáhnout nejpříznivějších ekonomických parametrů (nejnižší ceny), alespoň pokud jde o "internetovou část" telefonního hovoru.