Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s231.php3

Druhý pokus o konvergenci - ATM

Skutečnost, že technologie ISDN nabízí příliš málo přenosové rychlosti (navíc za hodně peněz) si samozřejmě uvědomili i ve světě spojů. Proto se zrodila myšlenka tzv. širokopásmových sítí ISDN, které by nabízely výrazně vyšší přenosovou kapacitu. To ale znamenalo, že "vespod" už nemohla být klasická telefonní síť, dimenzovaná pro hlasové přenosy, jako je tomu v případě ISDN. Nyní bylo nutné vyvinout zcela novou přenosovou technologii, která by přenosy vyššími rychlostmi zvládala. Touto nově vyvinutou technologií, vzniklou v rámci širokopásmového ISDN (B-ISDN, od: broadband ISDN) a pro jeho potřeby, se stala technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode). Prosadit širokopásmové ISDN do reálného života se ale moc nedaří - zato samotná technologie ATM se poměrně dobře prosadila i mimo rámec B-ISDN, a začala žít svým vlastním životem. Jistou dobu se dokonce zdálo, že se v této technologii doslova "shlédne" jak svět počítačů, tak i svět spojů, protože technologie ATM opravdu vychází stejnou měrou vstříc oběma stranám. Právě technologie ATM tedy byla druhým pokusem o konvergenci, který již nebyl zdaleka tak jednostranný a nevyvářený jako ISDN, a mnohem více vycházel vstříc potřebám obou stran.