Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s256.php3

Aplio

Zajímavým úkazem na nebi internetové telefonie je zařízení zvané Aplio. Jde v podstatě o "osobní" bránu mezi IP telefonii a telefonií klasickou, která umožňuje telefonovat po Internetu stylem "z telefonu na telefon" bez toho, že by k tomu byl zapotřebí nějaký specifický poskytovatel internetové telefonie či počítač.

Chce-li někdo telefonovat po Internetu z telefonu na telefon, potřebuje k tomu někoho, kdo pro něj bude zajišťovat potřebné "přestupní funkce" pro převod hovoru nejprve do datové podoby, a na druhé straně zase zpět do klasické telefonní podoby. Tyto přestupní funkce mohou být realizovány bránami v péči některého poskytovatele internetové telefonie, nebo může funkci brány plnit i počítač, ke kterému je pomocí vhodného adaptéru (přídavné karty) připojen klasický telefon, ze kterého se pak telefonuje. Obě varianty mají své zápory - poskytovateli se za jeho služby platí (navíc k tomu, co uživatel platí za Internet), a ve druhém případě je zase třeba mít počítač a umět ho používat. Zařízení jménem Aplio si lze představit jako jednoúčelový počítač, optimalizovaný pro co nejjednodušší telefonování po Internetu, a vybavený adaptérem pro připojení běžného telefonního přístroje. Vše je přitom dovedeno k takové dokonalosti, že po uživateli se požaduje jen schopnost zmáčknout jedno jediné tlačítko - tlačítko vyjadřující jeho přání vést telefonní hovor po Internetu.

Ve skutečnosti to ale tak úplně jednoduché není. Volající, který používá běžný telefon připojený k zařízení Aplio na své straně, musí nejprve zavolat druhé straně klasickou cestou (tj. za příslušný meziměstský či mezinárodní tarif). Druhá strana přitom musí být také vybavena zařízením Aplio, protože jde o prorietární systém, který si s jinými zařízeními nerozumí. Jakmile si tedy obě strany vlastnící Aplio zavolají (normálním telefonem, za normální tarif), oba uživatelé koordinovaně na své straně zmáčknou ono magické tlačítko na svém zařízení Aplio, načež zavěsí. Další činnost již zajistí obě Aplia samy - samy se dovolají místnímu providerovi, připojí se k Internetu a propojí přes veřejný Internet mezi sebou navzájem. Telefon, který je k zařízením Aplio připojen poté zazvoní, uživatel jej zvedne naprosto stejně jako kterýkoli jiný přicházející hovor, a může začít mluvit. Nyní ale již hovor prochází přes Internet, a je vlastně zadarmo (viz článek "Ekonomika alternativního telefonování" - nestojí nic navíc k tomu, co uživatele stojí použití Internetu jako takového).

Proč se tedy ještě vůbec telefonuje jinak, než jen prostřednictvím Aplia? Zvláště když je vše dotaženo k maximální "blbovzdornosti"? Důvodů je několik, a ten největší je zřejmě proprietární charakter tohoto řešení: prostřednictvím Aplia se dovoláte zase jen na Aplio, a nikam jinam. Dalším důvodem, možná již ne tak pádným, je nutnost nejprve se domluvit s druhou stranou pomocí klasické telefonie - tuto nutnost však lze odstranit pomocí speciální ekonomického režimu fungování Aplia, kdy se tato zařízení na obou stranách dopředu naprogramují tak, aby se sama od sebe spojila. To ale nelze použít vždy, protože ne vždy obě strany dopředu vědí, že si tehdy a tehdy budou chtít zavolat.

Velmi zajímavé to ale bude, až se na trhu objeví avizovaná nová verze Aplio Open - to již nebude proprietární řešení, ale naopak řešení založené na standardu H.323, schopné domluvit se s jiným zařízením fungujícím na tomto standardu. Pak má Aplio šanci udělat doslovnou "díru do světa" internetové telefonie.

Další podrobnosti lze najít na adrese http://www.aplio.cz