Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s257.php3

Komunikační systém Ateus-Omega

V cover story, věnované problematice internetové telefonie a dalších alternativních možností telefonování, není možné nezmínit se o doslova revoluční telefonní ústředně Ateus-Omega. Ta je totiž skoro dokonalou symbiózou všech možností jak šetřit na penězích, leckdy i zbytečně utrácených za telekomunikační poplatky.

Základem komunikačního systému Ateus-Omega je malá analogová telefonní ústředna od české firmy 2N. Na ní by ještě nebylo ještě nic tak principiálně zajímavého - novum je to, že k ní lze připojit další "rozhraní", do mobilních sítí (v množném čísle, dnes to má smysl do sítě Paegas a Radiomobil), a samozřejmě lze tuto ústřednu připojit i k pevné telefonní síti (i k ISDN). Aby takovéto vícenásobné připojení mohlo být účelně využito, je ústředna vybavena vlastní inteligencí pro zajišťování funkcí Least Cost Routingu - sice se jí musí nejprve explicitně zadat potřebná pravidla, ale pak dokáže sama směrovat telefonní hovory takovým způsobem, aby to bylo pro provozovatele ústředny nejlacinější. Když například někdo volá účastníkovi mobilní sítě Paegas (z běžného "pevného" telefonu, připojeného k ústředně), odchází tento hovor z ústředny přímo do mobilní sítě Paegas, a ne nejprve do pevné sítě. Tím se hovor vyhýbá poměrně vysokým, a v tomto případě zcela zbytečným "přestupním" tarifům při vedení hovoru z jedné sítě do druhé. Dalším zdrojem úspor pak je i schopnost směrovat mezistátní hovory přes lacinější službu Paegas Internet Call, a dokonce i podpora internetové telefonie. Ta je ale zatím jen na úrovni podpory systému Aplio, protože toto zařízení je v ústředně zabudováno - takže lze volat zase jen na stejně vybavené ústředny, nebo na samostatná zařízení Aplio. V blízké budoucnosti ale má být podporována komunikace podle standardu H.323, což souvisí s novou verzí jménem Aplio Open. Tím vznikne nejobecnější řešení, které jsme v článku "Příklady alternativních způsobů telefonování" uváděli pod bodem 4.

Ateus-Omega však není jen "pouhou" telefonní ústřednou, byť s výše uvedenou bohatou výbavou a funkčností. Je celým uceleným komunikačním systémem, v tom smyslu že ji lze propojit s počítačovou sítí, se kterou si dokáže docela dobře rozumět, a díky této spolupráci nabízet i celou řadu dalších užitečných funkcí . "Spoluvýrobcem" celého komunikačního systému Ateus-Omega je další česká firma Software602, která dodává potřebný software k provozování na připojené lokální síti - díky tomuto softwaru je například možné konfigurovat samotnou ústřednu způsobem, který ve světě počítačů nese označení "user-friendly" (a ve světě spojů, a hlavně mezi výrobci klasických ústředen, je pojmem zcela neznámým). Dále tato kombinace ústředny a síťového serveru nabízí i další nevšední možnosti, které ale již notně přesahují zaměření tohoto textu.

Další podrobnosti lze získat na adrese http://www.ateus-omega.cz