Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s255.php3

Služba PhoneGlobe

Těsně před Invexem se na našem trhu objevila služba internetové telefonie jménem PhoneGlobe, nabízená tuzemskou společností Globe. Ta ji samozřejmě neposkytuje sama, ale ve spolupráci se specializovaným poskytovatelem internetové telefonie jménem Delta Three (D3). Koncepce této služby je v principu obdobná službě Net2Phone. Ale přesto jsou zde i významné rozdíly - nejen cenové.

Služba PhoneGlobe je podle klasifikace, kterou jsme si zavedli v článku "Příklady alternativních způsobů telefonování" službou pro volání typu "z počítače na telefon", uvedenou pod bodem 7. Volající tedy volá z počítače, jeho hovor je veden po veřejném a posléze privátním Internetu, a poté přestupuje skrz vhodnou bránu do klasické telefonní sítě a odsud pokračuje až na místo svého určení. Provozovatelem privátního internetu a většiny příslušných bran je zde společnost Delta Three, založená v roce 1996 a vlastněná telekomunikačním operátorem RSC Communications. Delta Three přitom nabízí jak telefonii stylem "z počítače na telefon", tak i stylem "z telefonu na telefon" - u nás je ale společností Globe nabízena pouze varianta první (nejspíše kvůli potenciálním problémům s monopolem SPT Telecom). Z pohledu uživatele je tedy služba PhoneGlobe principiálně shodná se službou Net2Phone (až na jisté rozdíly v ceně), protože i ona vyžaduje počítač, připojení k Internetu a použití specifického "telefonního" programu, který je volně stáhnutelný z Internetu. Pracuje také na principu předplatného.

Významný rozdíl je ale v jiné věci - zatímco služba Net2Phone společnosti IDT se snaží "svádět" všechny hovory do USA, zde je všechny převádět místními bránami a odsud je zase "rozvádět" do celého světa už v jejich telefonní podobě, společnost Delta Three na to jde jinak: snaží se "dotáhnout" hovory svých klientů až co nejdále v jejich datové podobě, po vlastní privátní síti internetového typu, a teprve pak je převést do podoby telefonní, prostřednictvím brány umístěné co nejblíže volanému místu. Konkrétní umístění těchto bran opět není příliš zveřejňováno, podle údajů na domovských stránkách Delta Three by jich mělo být do konce roku 1998 asi 50 po celém světě.

Jedním z důsledků této snahy udržet hovor co nejdéle v jeho datové podobě a vést ho po vlastní privátní síti pak je i jiná tarifní skladba než u služby Net2Phone. Některé hovory jsou dražší (například do USA stojí z ČR 5,- Kč za minutu), ale najdou se i takové které jsou lacinější (například do Moskvy lze volat za desetikorunu za minutu, zatímco přes Net2Phone za 16,50 Kč - záleží zřejmě na konkrétním umístění brány a místní situaci).

Výňatek z ceníku (http://phone.globe.cz)

Podrobnosti lze získat na adrese http://phone.globe.cz