Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s254.php3

Net2Phone na českém trhu

Jednou z premiér letošního Invexu bylo i uvedení služby Net2Phone na tuzemský trh. Postaral se o to internet provider CESNET z.s.p.o., který tak obohatil portfolio svých služeb. Po technické stránce však jde jen o místní přeprodej služby, kterou v USA poskytuje společnosti IDT Corporation (a o poskytování souvisejících služeb typu uživatelského supportu).

Služba Net2Phone byla zřejmě první veřejnou službou internetové telefonie typu "z počítače na telefon" (poprvé byla uvedena na trh v červenci 1996). Obecně funguje tak, jak je popsáno v článku "Příklady alternativních způsobů telefonování" pod bodem 7. Volající musí být uživatelem počítače (i když zde existují výjimky, viz dále), a může volat odkudkoli v dosahu celosvětového Internetu. Jeho hovor v "datové" podobě je veden nejprve skrz veřejný Internet, ze kterého přestupuje do privátní páteře patřící společnosti IDT (do jejího privátního Internetu), a tudy je přenášen až k telefonním bránám, kde přestupuje do běžné telefonní sítě a dále pokračuje již jako klasický telefonní hovor. Místo, kde se tyto brány nachází, a kde tedy hovor přestupuje z Internetu do telefonní sítě, nejsou příliš zveřejňovány - oficiální tiskové zprávy společnosti IDT se zmiňují pouze o bránách v USA. Zde tyto hovory přechází do běžné telefonní sítě a odsud pokračují do libovolné části světa - za velmi příznivé tarify platné v USA, kde vlivem liberalizace došlo jejich výraznému poklesu (navíc společnost IDT Corporation, která provozuje službu Net2Phone, je sama velkým telekomunikačním operátorem, takže vlastně zmíněné výhodné telefonní tarify poskytuje sama sobě).

Princip fungování služby Net2Phone (http://phone.cesnet.cz)

Služba Net2Phone funguje na principu předplatného - uživatel si zakoupí účet, ke kterému přísluší identifikační údaje. Těmi se pak prokazuje příslušné telefonní bráně přes kterou volá, a může podle vlastního uvážení protelefonovat částku, kterou má předplacenu (pak samozřejmě může obnovit svůj účet). Skutečnost, že služba Net2Phone je nabízena už i u nás, fakticky znamená to, že příslušné předplatné prodává zdejší subjekt (CESNET), který také poskytuje nezbytné doprovodné služby typu podpory uživatelů. Neznamená to, že by zájemce o využití služby Net2Phone byl vázán na použití CESNETu jako providera - jeho telefonní hovor (ve své datové podobě) může cestovat po veřejném Internetu jakýmkoli způsobem, kterým je schopen dostat se k příslušné bráně v USA. Zatím je uživatel vázán pouze tím, že musí na svém počítači používat pro telefonování specifický program Net2Phone, který se dokáže potřebným způsobem domluvit s příslušnou bránou (hlavně na identifikaci a účtování za hovor). Tento program je na Internetu k volnému stažení.

Zajímavé a pro naše uživatele jistě velmi podstatné jsou ceny. Ty uvádí následující tabulka:

Volání doZa minutu, při kurzu 35 Kč za 1 USD
USA 3,50 Kč
Kanada 3,50 Kč
Austrálie 3,50 Kč
Německo 3,50 Kč
Velká Británie 3,50 Kč
Francie 3,50 Kč
Rusko 16,50 Kč
Čína 20,50 Kč

Pokud jde o kvalitu, zde je zřejmě rozhodující úsek mezi volajícím a příslušnou telefonní bránou v USA. Nejvíce tedy záleží na tom, jak je uživatel připojen k veřejnému Internetu, k jakému providerovi, jak je zatížena síť tohoto providera, jaký je momentální stav páteřních částí Internetu přes které datová část hovoru prochází atd. - těchto faktorů je příliš mnoho a eventuelní problémy se samozřejmě mohou vyskytnout a mít negativní vliv na kvalitu vedeného hovoru. Proto jediné možné doporučení je vyzkoušet si vše na vlastní kůži, s využitím vlastní přípojky a vlastního providera, a teprve pak si individuálně odpovědět na odvěký kompromis mezi cenou a kvalitou.

(http://phone.cesnet.cz)

Určitým vylepšením služby Net2Phone je použití speciální rozšiřující karty k počítači (jménem PhoneJack), která umožňuje připojit k počítači běžný telefonní přístroj a hovor vést z něj. Tím se ze služby pro volání typu "z počítače na telefon" stává služba typu "z telefonu na telefon", ale v principu vlastně k žádné zásadní změně nedochází - pouze místo využití multimediálních schopností počítače k práci se zvukem (reprodukci a záznamu) je ke stejnému účelu použit telefon, svým způsobem i jako specifická počítačová periferie.

V USA (i některých dalších částech světa, např. Jižní Koreji), již existuje i varianta Net2Phone Direct, která umožňuje skutečné volání stylem "z počítače na počítač". Zde již je principiální rozdíl v tom, že volající nemusí být se svým telefonem připojen na počítač který mu slouží jako brána do Internetu, ale místo toho volá skrz místní telefonní síť na bránu, kterou provozuje přímo provozovatel služby Net2Phone (podle klasifikace v článku "Příklady alternativních způsobů telefonování" již jde o službnu uvedenou pod bodem 6, a nikoli 7).

Podrobnější informace o službě Net2Phone v ČR lze získat na adrese http://www.net2phone.cz, nebo http://phone.cesnet.cz.