Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a912s200/a912s202.php3

Úvod

Známý spisovatel a vědec Arthur C. Clarke se proslavil tím, že ještě před vypuštěním prvního Sputniku předpověděl existenci telekomunikačních družic. Není to ale jeho jediné proroctví. Dalším je předpověď, že do roku 2000 bude možné telefonovat kamkoli po celé zeměkouli jen za místní tarif. Internetová telefonie toto proroctví začíná naplňovat.

Jedním z velkých hitů současné doby je tzv. internetová telefonie. Mluví se o ní v mnoha různých souvislostech, a je dokonce nabízena už i na našem telekomunikačním trhu, který stále ještě není liberalizován. Přitom tzv. internetová telefonie je jen příslovečnou špičkou ledovce, přesněji jen jednou z více alternativních možností ke klasickému telefonování přes veřejnou telefonní síť. Tam, kde je telekomunikační trh již plně liberalizován, si uživatelé mohou sami volit, komu svěří přenos svého telefonního hovoru, a tím optimalizovat své telefonní účty. Dokonce si mohou pořídit i zařízení, které potřebné rozhodování o nejvýhodnějším směrování telefonního hovoru (tzv. Least Cost Routing) bude dělat za ně, zcela automaticky a transparentně. V poněkud omezené míře je něco podobného možné i u nás, kde lze volit mezi telefonním hovorem přes klasickou pevnou síť monopolního SPT Telecom, nebo přes mobilní síť některého z operátorů GSM. Ještě další možností pak je vedení telefonních hovorů po datových sítích, které nabízí technologie souhrnně označované jako VOIP (Voice over IP). Díky nim lze přenášet telefonní hovory například po privátních datových sítích mezi pobočkami firmy, za velmi nízkých nákladů. Nebo je dokonce možné přenášet telefonní hovory po veřejném Internetu (tedy prostřednictvím internetové telefonie), za opravdu minimální náklady třeba až na druhý konec světa.

Ačkoli jsou všechny tyto alternativní možnosti telefonování zatím ještě dosti "v plenkách" a mohou trpět mnoha dětskými neduhy, včetně nižší kvality, přesto již vytváří nezanedbatelný a nezvratitelný trend. Tento trend je charakteristický zejména tím, že široké mase uživatelů dává mnohem větší šanci rozhodovat o vlastní efektivnosti, konkrétně o tom, od koho a za jakou cenu si koupí určitou telekomunikační službu, nebo zda si ji dokonce zajistí vlastními silami. To nutně musí mít velký vliv na celý svět spojů, který až dosud považoval poskytování telefonních služeb za své dominium, ve kterém si mohl diktovat své podmínky. Tato forma liberalizace "zvnějšku", směrem od zákazníků (doplněná liberalizací "zevnitř", neboli samotnou liberalizací telekomunikačního trhu) zřejmě vyvolá opravdu výrazné změny v dosavadním rozložení sil světa spojů a jeho fungování. Je dokonce pravděpodobné, že zde dojde k tak zásadním změnám, že tyto změny ovlivní i celkové fungování lidské společnosti.

Lidská historie zná více případů, kdy se nejprve zrodila určitá potenciální možnost v jedné oblasti lidského počínání, a časem se její důsledky projevily dosti zásadní změnou i v úplně jiné oblasti. Ne nadarmo bývá význam dnešního Internetu přirovnáván k vynálezu knihtisku, který také výrazně usnadnil přístup lidí k informacím a duchovním hodnotám. To rychle vedlo k celkovému růstu vzdělanosti, ale následně vyvolalo dosti hluboké změny v celé tehdejší společnosti - mj. přispělo i ke vzniku náboženských válek a k celkovému přeuspořádání tehdejšího "rozložení sil".

Podobnou zásadní změnu dosavadního statu quo zřejmě způsobí i Internet, ale nejspíše to v tuto chvíli ještě nebude skrze všeobecnou osvětu, celkovou demokratizaci a usnadnění přístupu k informacím. Pravdou je, že Internet nesmírně posiluje svobodu člověka, dává mu nebývalé možnosti jak se prosadit, jak být slyšen, jak komunikovat s ostatními, jak využívat nových nástrojů a služeb, jak se seberealizovat atd. - ale dosud Internet příliš nezasahoval do něčeho, co někdo jiný považuje za své hájenství, a dosud nikoho nenutil k žádným radikálním změnám. Internet až dosud vyrůstal spíše paralelně vedle věcí, které nadále mohly fungovat svým vlastním a dlouhodobě zavedeným způsobem, a pouze přinášel nové možnosti, které byly spíše doplňkem než alternativou k dlouhodobě zavedeným věcem či jejich přímou náhradou. Řečeno velmi lapidárně, Internet dosud nezasahoval do způsobu rozdání karet, kterými se hraje o opravdu velké peníze. Zatím se spíše krčil v koutku a hrál si na vlastním písečku, víceméně s drobnými mincemi.

Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že se v lůně Internetu zrodilo něco, co dokáže pořádně zamíchat již jednou rozdanými kartami: technologie, umožňující přenos lidského hlasu po datových sítích na bázi protokolu IP. Dnes tyto technologie již dokáží žít vlastním životem a být nasazeny i mimo Internet, obecně kdekoli kde je používán protokol IP. Tedy například i v privátních datových sítích. Pomocí těchto technologií může dnes mnoho dalších subjektů nabídnout to, co až dosud nabízel pouze svět spojů - například hlasové služby v podobě veřejné telefonie - a může tak činit za mnohem příznivějších podmínek, zejména finančních. Vliv takovéto konkurence na fungování světa spojů určitě bude velký a zásadní, a již dnes se projevují první příznaky nadcházejících velkých změn. Samozřejmě na obou stranách, tedy i ve světě počítačů.