Přehledové články
Datová revoluce ve světě GSM
(CHIP, 10/99, rubrika: Komunikace), o přenosech dat v rámci mobilních sítí GSM, o přepojování okruhů vs. přepojování paketů v rámci GSM, o charakteru HSCSD, GPRS a WAP
Layer 4 switching
(CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace), o technologiích přepínání na úrovni transportní vrstvy
Co všechno už víme
(CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace), o přenosových schopnostech optických vláken a o technologiích WDM, které umožňují výrazně zvyšovat přenosové kapacity u optických vláken
V čem je problém?
(CHIP, 6/99, rubrika: Internet), O problematice placení prostřednictvím Internetu
“Nonsens”, nebo skutečný přínos?
(CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace), o přepojování (switchingu) na úrovni síťové vrstvy - o tom, zda to má nebo nemá smysl, a zda jde jen o marketingový tah nebo o skutečně novou techniku.
Softwarové rádio - hudba daleké budoucnosti?,
o snahách realizovat rozhlasový přijímač jako softwarovou funkci (ISDN, 11.5.1999)
Není set-top box jako set-top box
(CHIP, 6/99, rubrika: Internet), o jednoúčelových zařízeních, která se připojují k TV přijímačům a umožňují připojovat se k Internetu a pracovat s ním. Také o standardu ATVEF pro jednosměrnou komunikaci s Internetem ,
Konvergence na sítích
(Telekomunikační revue, říjen 1998), přehledový článek, který se zabývá problematikou vzájemné konvergence datových a telekomunikačních sítí. Popisuje genezi snah o konvergenci: od ISDN, přes ATM, až po třetí pokus, kterým je konvergence na platformě datových sítí a protokolu IP.
Základní podoby internetové telefonie
Uplatnění sítě Internet pro realizaci telefonních hovorů a rozbor tří základních variant, podle typů koncových terminálů (spojení mezi dvěma počítači, počítačem a telefonem, dvěma telefony). (ICT revue, 1/99, rubrika: Internet a intranet),
Co je „datová“ telefonie?
Poskytování hlasových služeb již nabízí i kdysi striktně oddělené datové sítě jako byl například Internet, a proto také vznikají nové protokoly, např. VoIP (Voice over IP). Jaká jsou úskalí? Nové a neplánované služby v datových sítích samozřejmě vyžadují i poskytnutí garance zákazníkovi pomocí tzv. QoS (Quality of Services). (ICT revue, 12/98, rubrika: Internet a intranet),
Co pořídit do kanceláře: hub, nebo switch?
(CHIPweek, květen 1998), přehledový článek o podstatě rozbočovačů (hub-ů) a přepínačů, o jejich rozdílech a o volbě mezi nimi v konkrétních situacích.
Kam směřuje internetová telefonie?
(CHWK 15/98), reportáž z CeBITu98, současně přehled o vývoji tzv. internetové telefonie
Spamming
(SWN 1/98), série článků, věnovaná problematice spammingu.
Sága rodů LAN a WAN
(SWN 8/97), rozsáhlý přehledový článek o vývoji počítačových sítí, od dávkového zpracování až do současnosti.
Quo vadis, NC?,
o historii, současnosti a perspektivách síťových počítačů. Napsáno pro speciální přílohu CHIPweeku ke ComNetu 97, na kterém síťové počítače měly být zvýrazněným tématem. (CHIPweek 22/97)
Unlock the Internet, aneb: nová internetová koncepce Microsoftu,
o nové koncepci, kterou Microsoft prezentoval 16. května 1996 na konferenci v Praze (CHIPweek 22/96)
OnNet, Exporer, a co dál,
v OnNet a ti druzí. O produktové strategii firmy FTP Software. (CHIPweek 11/96 a 12/96)
Pomalý nástup rychlého Ethernetu.
Zamyšlení nad dalšími směry vývoje klasického Ethernetu a perspektivami jeho stomegabitových verzí. Vyšlo ve speciálním čísle týdeníku Computerworld u příležitosti Invexu 1994.
Quo vadis, Ethernet?
Pojednání o historii, současnosti a perspektivách Ethernetu. Vyšlo v časopise Computer Echo 3/94