Vyšlo v měsíčníku Softwarové noviny č. 1/98, v lednu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a801s600/a801s600.php3

Spamming

Svět informačních technologií obecně, a svět Internetu konkrétně, nabízí opravdu nebývalé možnosti. Mnohým z nich teprve postupně přicházíme na chuť a začínáme je náležitě doceňovat. Stejně tak ale začínáme na vlastní kůži poznávat, že tyto nebývalé možnosti mohou být i zneužity, a teprve "za pochodu" zjišťujeme, co se proti tomu dá dělat, a jak proti různým formám zneužití bojovat. Tato série článků je věnována jednomu konkrétnímu způsobu zneužití jedné konkrétní možnosti - tzv. spammingu, neboli zneužití distribučních schopností novodobých elektronických médií k hromadnému rozesílání nevyžádaných zásilek.

Vyšlo v Softwarových novinách č. 1/1998