Vyšlo v měsíčníku Softwarové noviny č. 1/98, v lednu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a801s600/a801s605.php3

Galerie spammu

Co je spamming - stručně a jasně

  • Spamming využívá přenosových služeb fungujících na distribučním principu (kde aktivita je na straně rozesilatele, zatímco příjemce je pasivní).
  • Spamming je invazivní - v tom smyslu, že jde o činnost která proniká až k uživateli bez toho, že by si on něco takového vyžádal či jinak inicioval
  • Spamming má nevyžádaný charakter - nutí příjemce podílet se na aktivitách, do kterých by se příjemce jinak sám nezapojoval, resp. neúčastnil se jich
  • Spamming přenáší část nákladů na své příjemce - nutí je podílet se na nákladech spojených s rozesíláním nevyžádaných zásilek
  • Spamming má hromadný charakter - jedna a tatáž nevyžádaná zásilka je typicky rozeslána velkému počtu příjemců současně
  • Spamming má nejčastěji podobu komerčních reklam (ale existují i mnohé další podoby)
  • Spammingem nejsou reklamy na WWW stránkách - protože ty nejsou invazivní, a natahují se až na explicitní vyžádání uživatele