Vyšlo v měsíčníku Softwarové noviny č. 1/98, v lednu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a801s600/a801s604.php3

Epilog

aneb další trocha pesimismu na závěr

Spamming je první náznak odvrácené tváře budoucí informační společnosti. Berme jej skutečně jako první upozornění na fakt, že i moderní informační technologie mohou mít své stinné stránky. Spamming nám názorně předvádí, že novodobé formy elektronické komunikace nemusí být jen krokem vpřed, ale mohou se současně stát i nepříjemnou překážkou, kterou bude nutné složitě a náročně překonávat. Problém je v tom, že tyto nové technologie výrazně zvyšují naše možnosti, ale neptají se, k čemu je chceme využít - zda právě pomáhají lidem, kteří se chovají a chtějí chovat slušně, korektně a ohleduplně, či lidem, kteří mají zlé úmysly. Klasický spamming ještě není problémem lidí se skutečně zlými úmysly, je především důsledkem aktivit lidí, kteří mají poněkud specifické názory na to, co je ještě únosné, korektní, správné a slušné. Jde většinou o lidi, kteří mají svou "morální a etickou laťku" posazenou dosti nízko, určitě ne vysoko nad hranici, kterou vymezují platné zákony - spíše pod touto hranicí. Jsou to lidé, kteří se nebudou rozpakovat využít každé mezery či skulinky v zákoně, i zkoušet takové věci, o kterých ví že jsou protizákonné - s vědomím, že dovolat se spravedlnosti a nápravy je pro postižené sice teoreticky možné, ale prakticky nesmírně obtížné a nákladné. Boj proti spammingu bude litý, a nejspíše i nekonečný …..