Vyšlo v měsíčníku Softwarové noviny č. 1/98, v lednu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a801s600/a801s606.php3

Galerie spammu

aneb: co všechno může být předmětem spammingu Bylo by chybou domnívat se, že spamming je pouze o reklamách, neboli že hromadné rozesílání je využíváno pouze pro potřeby komerční reklamy. Pravdou je, že nevyžádané reklamní zásilky jsou dnes nejčastější, ale obecně může být stejným způsobem rozesíláno v zásadě cokoli, co lze napsat (jako zprávu), nebo alespoň zabalit do formy souboru, který se přiloží jako příloha k textové zprávě. Zkusme si tedy udělat malý výčet, bez nároků na úplnost, a některé typické spammy si ukázat na obrázcích.

obr1.gif (15098 bytes)
Příklad spammu, zaslaného pomocí tzv. cross-postingu do mnoha diskusních skupin síťových novin. Inzeruje komerční službu

Častým případem spammů jsou všelijaké řetězové dopisy (chain letters), typicky propagující různé pyramidové hry. Jim podobné pak jsou návody na rychlé zbohatnutí, pro které se v angličtině vžila zkratka MMF (protože jeden z prvních a nejproslavenějších spammů tohoto typu byl nadepsán slovy "Make Money Fast". Často jsou takovéto návody na rychlé zbohatnutí pouze rouškou, pod kterou jsou na důvěřivých příjemcích lákány malé finanční částky - příkladem může být spam na druhém obrázku. Povšimněte si na něm také typického průvodního znaku mnoha spammů - zfalšované zpáteční adresy, na kterou nelze nic vrátit zpět. Další charakteristikou tohoto spammu je skutečnost, že byl zaslán do elektronické konference (cz-announce@bajt.cz).

obr2.gif (7980 bytes)
Příklad spammu, který pod rouškou nabídky zaměstnání požaduje zaslání malé finanční částky

Snad nejméně nepříjemnou kategorií spammů jsou různé recese, legrácky a žerty - samozřejmě pokud nevybočí z určitých mantinelů slušnosti. Příkladem může být spam na třetím obrázku.

obr3.gif (6236 bytes)
Příklad spammu - recese

Jiným příkladem spammu, tentokráte již klasického komerčního ražení, může být inzerát erotického telefonu na čtvrtém obrázku.

obr4.gif (8823 bytes)
Příklad spammu s inzerci erotického telefonu

Velmi záludnou formou komerčně orientovaných spammů jsou nabídky služeb v oblasti spammingu - příkladem zde může být tuzemská firma MRP, která v předvečer letošního Invexu přišla s nabídkou komplexního řešení pro spamming (podrobněji je tato kauza popisována v článku o historii spammigu.

obr5.gif (15919 bytes)

Další častou formou spammingu bývají všelijaká oznámení charakteru poplašných zpráv, která hrají na důvěřivost uživatelů a snaží se je přesvědčit, aby se oni sami v dobré víře stali spammery tím, že poplašnou zprávu rozešlou svým známým, obchodním partnerům atd. Již téměř učebnicovým případem jsou zprávy o "poštovních virech", které údajně napadnou váš počítač již v tom okamžiku, kdy příslušnou zprávu začnete číst. Nic takového samozřejmě není možné (nakažena virem může být až případná příloha zprávy, ne zpráva samotná). Stále se však najde dost důvěřivých lidí, kteří takovéto zprávy v dobré víře rozešlou na všechny strany, jak o tom svědčí i šestý obrázek.

obr6.gif (21396 bytes)
Příklad spammu s poplašnou zprávou, požadující po příjemcích jeho další distribuci