Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/96, 12. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a611k600.php3

OnNet, Explorer, a co dál?

V minulých dnech měla naše odborná veřejnost možnost seznámit se s nejnovější nabídkou americké firmy FTP Software, a to hned na několika prezentačních akcích (o kterých píšeme na jiném místě). Zde je přehled toho nejzajímavějšího, co se v této nabídce objevilo.

Firma FTP Software, sídlící ve městě North Andover ve státě Massachussets v USA, se do povědomí širší odborné veřejnosti zapsala především jako producent známého a oblíbeného produktu PC/TCP - robustní a spolehlivé implementace základních přenosových protokolů TCP/IP pro platformu počítačů PC, pro prostředí MS DOS a posléze i MS Windows. Její nosný produkt, označovaný také jako tzv. PC/TCP kernel, se kromě svých vlastních kvalit stal úspěšným i díky chytré licenční politice firmy FTP Software - ta totiž umožňovala tvůrcům aplikačně orientovaných produktů zaintegrovat jej do jejich řešení.

Původní PC/TCP kernel, ve formě rezidentního programu pro prostředí MS DOS-u, časem samozřejmě prorostl i do prostředí MS Windows, kde dostal formu tzv. VxD ovladačů, a posléze i nové obchodní jméno - OnNet. I zde se mu docela dařilo, a to i v konkurenci obdobných produktů jiných výrobců. Pak se ale na nebi základního síťového softwaru pro počítače PC opravdu pořádně zablýsklo - to když firma Microsoft začala svou vlastní implemnetaci protokolů TCP/IP rozdávat zdarma (nejprve jako samostatný doplněk do Windows 3.11, a posléze i jako standardní součást nových Windows 95). Ostatní firmy na tuto skutečnost samozřejmě musely nějak reagovat. Některé rezignací a odchodem ze scény, jiné zdokonalováním svých produktů tak, aby obstály i v konkurenci Microsoftu, nebo změnou své orientace na dosud neobsazený segment trhu. V nejnovější nabídce firmy FTP Software lze pozorovat kombinaci obou posledních variant - tedy vylepšování dosavadních produktů, ale současně s tím i orientaci na nové, pro firmu dosud poněkud netradiční směry.

OnNet na popředí, ale PC/TCP stále žije

Hlavním zaměřením firmy FTP Software stále je základní síťový software, orientovaný především na rodinu protokolů TCP/IP a na platformu počítačů PC - což dnes již znamená především prostředí MS Windows. Produkt jménem OnNet, který je možné považovat za vlajkový produkt FTP Software, je dnes již mnohem víc než jen základním „kernelem" - je to celý ucelený programový balík pro práci v síťovém prostředí TCP/IP. Kromě jádra (kernelu) ve formě VxD ovladačů totiž obsahuje prakticky kompletní rejstřík aplikací pro práci v lokálních sítí na bázi TCP/IP, stejně tak jako pro práci v Internetu. Nechybí zde například klient služby WWW (konkrétně jde o tzv. Enhanced NCSA Mosaic, vyvinutý z původního prohlížeče NCSA Mosaic firmami Spyglass a FTP Software), dále klient služby Gopher (konkrétně podporující verzi Gopher +), klient FTP, a samozřejmě také klient elektronické pošty. Tím je program Mail OnNet, který původně vyvinula firma Unipalm. Bohatý repertoár aplikací doplňují emulátory terminálů (telnet, rlogin, IBM 3270, a další), prostředky pro sdílení souborů (známý NFS klient Interdrive), prostředky pro tisky v síti, pro navazování komutovaného spojení atd.

První verze programového balíku OnNet obsahovala ještě obě verze PC/TCP jádra (kernelu): jak jádro ve formě rezidentního programu pro prostředí MS DOS, tak i jádro ve formě VxD ovladačů pro prostředí Windows. Od druhé verze OnNetu však došlo k oddělení obou větví - OnNet 2.0 již obsahuje pouze jádro ve formě VxD ovladačů, zatímco původní rezidentní jádro pro prostředí MS DOSu je dále nabízeno ve formě balíku s tradičním názvem PC/TCP Network Software for DOS, nejnověji ve verzi 4.0 (a obsahuje mj. hlavní aplikace jak ve tvaru pro prostředí DOSu, tak i pro prostředí Windows). Hlavní vývojovou větví ale bezesporu je produkt OnNet.

OnNet na různé způsoby

OnNet verze 2.0 přinesl některá zajímavá vylepšení, například schopnost dynamicky se přepínat mezi používáním sériového rozhraní (PPP nebo SLIP) a síťové karty s rozhraním do sítě LAN. Další novinkou byla podpora přípojek ISDN, kterou ale naši tuzemští uživatelé ještě neměli moc šancí využít. VxD verze jádra v programovém balíku OnNet přitom byla již od začátku 32-bitová, zatímco zbývající součásti pouze 16-bitové. Důsledný přechod na 32-bitů zahájila až zatím nejnovější verze OnNetu, OnNet32, optimalizovaná již pro nová Windows 95 a Windows NT. Ani tato verze však není skutečně celá 32-bitová, protože některé aplikace jsou stále ještě 16-bitové (například Mail OnNet pro elektronickou poštu). V současné době tedy existují a jsou nabízeny dvě základní verze OnNetu: OnNet 2.0, provozovatelný na všech variantách MS Windows, a OnNet 32, určený pouze pro Windows 95 a NT. Zajímavé přitom je, že na platformě Windows NT není jádro od firmy FTP Software použitelné - zde je nutné využívat to, které je standardní součástí Windows NT.

Ještě další zajímavou verzí programového balíku OnNet je jeho verze X OnNet, představující standardní implementaci 32-bitového serveru systému X Window pro prostředí MS Windows (podporující verzi X11R5 systému X Window). Dále existuje i tzv. serverová verze OnNetu, což je integrované řešení implementující základní druhy serverů (NFS, FTP, DHCP, LPD) pro prostředí MS Windows - předchozí verze tohoto produktu byly nabízeny pod označením OnNet Services.

InterDrive na všechny způsoby

Za další vlajkový produkt firmy FTP Software je možné považovat její produkt InterDrive, což je klient protokolu NFS pro transparentní sdílení souborů v lokálních sítí. Opět jde o jednu z nejrobustnějších implementací tohoto protokolu, která si za dlouhou dobu své existence stačila získat velmi dobré jméno. K původní rezidentní verzi pro prostředí DOSu s přechodem do MS Windows samozřejmě přibyla i 32-bitová verze ve formě VxD ovladačů, která se poprvé objevila u první verze OnNetu. V OnNetu 2.0 se pak poprvé objevila i verze pro nové Windows 95 (paralelně vedle původní verze pro Windows 3.1 a 3.11, protože NFS klient je přeci jen těsněji vázán na operační systém než jiné aplikace, a proto musel být uzpůsoben pro nové prostředí). V nejnovějším OnNetu 32 je samozřejmě již jen InterDrive pro Windows 95, ale spolu s ním je zde také InterDrive pro Windows NT. Oba tyto klientské programy jsou přitom dostupné i jako samostatné produkty. Nabízen je také InterDrive server pro platformu Windows NT - což je ve své podstatě implementace tzv. NFS démona ve Windows NT. V prostředí Unixových počítačů, které zřejmě nejčastěji vystupují v roli file serverů na bázi NFS, jsou tito NFS démoni většinou přímou součástí operačního systému, a nejsou tudíž nabízeny jako samostatné produkty.