Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 12/96, 19. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a612k600.php3

OnNet a ti druzí?

Obrázek 1.
Obr. 1: 32-bitový OnNet
Vlajkovým produktem americké firmy FTP Software je stále programový balík OnNet, představující ucelené síťové řešení pro práci v sítích na bázi TCP/IP. V poslední době se ale v nabídce FTP Software začíná objevovat celá řada dalších produktů, které signalizují významnější obrat v zaměření firmy, směrem k Internetu a jeho technologiím.

Není příliš těžké domyslet si, jaké důvody vedou firmu FTP Software k určitým změnám v její orientaci. Konkurence Microsoftu, který svou vlastní implementaci protokolů TCP/IP (tzv. protocol stack) přidává ke svým MS Windows zdarma, jednoduše nejde ignorovat. Zatím sice existují dosti významné odlišnosti v tom, co všechno umí jádro od FTD Software a co naopak neumí TCP/IP stack Microsoftu - například podporu protokolu bootp, možnost dynamického přepínání mezi sériovým rozhraním a rozhraním do sítě LAN, podporu přípojek ISDN atd. - ale do budoucna je zřejmě nutné očekávat, že se schopnosti obou produktů v zásadě vyrovnají a na misce vah převáží skutečnost, že jeden z nich je zdarma a druhý nikoli. Firma FTP Software na konkurenci Microsoftu reaguje především nabídkou nových produktů, zaměřených specificky na oblast Internetu, Intranetu a služby World Wide Web. Další zajímavou tendencí je pak taková úpravu stávajících produktů (zejména aplikací), aby kromě vlastního TCP/IP stacku dokázaly využívat také TCP/IP stack firmy Microsoft. Tím zřejmě firma vychází vstříc situaci, kdy zákazník bude chtít používat původní jádro od Microsoftu, které ke svému operačnímu systému dostal zdarma, a nad ním pak bude provozovat aplikace od FTP Software, jejichž nabídka je přeci jen výrazně bohatší než obdobná nabídka Microsoftu. Důležité je to zejména u produktu InterDrive pro prostředí MS Windows, který je NFS klientem a byl původně vázán jen na TCP/IP stack od FTP Software.

Explore OnNet a Explore Anywhere

Ilustracni obrazekPrvní vlaštovkou mezi internetovými produkty firmy FTP Software byl produkt Explore OnNet. Jde vlastně o verzi balíku OnNet, určenou potřebám uživatelů kteří se k Internetu připojují po modemu, neboli prostřednictvím komutovaných linek veřejné telefonní sítě. Obsahuje proto verzi jádra (TCP/IP stacku, kernelu), určenou právě pro tento druh přístupu, s využitím modemu a protokolů SLIP či PPP. Dále balík Explore OnNet obsahuje všechny internetové utility, obsažené i v samotném OnNetu, tj. browser Enhanced Mosaic, klient elektronické pošty Mail OnNet, klient Gopher+, FTP klient, čtečku síťových news a další.

V novějších verzích balíku Explore (Explore 2.0 a Explore Anywhere) pak přibyly ještě některé další schopnosti a součásti, jako např. podpora přípojek ISDN, šikovný spouštěč internetových aplikací, a dokonce i podpora rozhraní do sítě LAN v jádře (kernelu).

KeyView

Ilustracni obrazekDalším zajímavým produktem firmy FTP Software je prohlížeč a konvertor jménem KeyView, který je v plné verzi prodáván jako samostatný produkt, a v poněkud omezené verzi tvoří součást balíků OnNet a Explore. Jde skutečně o univerzální prohlížecí program (tzv. viewer), který je schopen zobrazit dokumenty, obrázky či jiné druhy dat většiny existujících formátů (ale nedovoluje vám je upravovat). V samostatné verzi je pak součástí i konvertor, který umožňuje také převody mezi jednotlivými formáty. Užitečnou vlastností prohlížeče KeyView je jeho schopnost zaintegrovat se do relevantního „okolního prostředí", ve Windows 3.1 a 3.11 do správce souborů, v nových Windows 95 do průzkumníka (Expoloreru). Především je ale tento prohlížeč zamýšlený k tomu, aby sloužil jako doplněk k WWW browseru Enhanced Mosaic a ke klientovi elektronické pošty Mail OnNet, pro které zajišťuje zobrazování nejrůznějších multimediálních příloh.

Repertoár různých formátů, podporovaných prohlížečem KeyView, je opravdu úctyhodný. Stále v něm však i některé důležité formáty schází, jako například „obyčejný" Postscript (podporován je pouze tzv. Encapsulated PostScript).

WWW Servery a autorské nástroje

Obrázek 4.
Obr. 4: Program FrontPage
Výraznou orientaci na Internet představují i zcela nové produkty FTP WebServer a FTP Secure WebServer, určené pro platformu Unixu a realizující dnes tolik populární WWW servery. Jejich doplňkem je pak produkt jménem WebReporter (určený ke generování nejrůznějších statistik o využití WebServerů). Důležitou a žhavou novinkou je avizovaný produkt jménem Esplanade, představující WWW server pro prostředí Windows NT - zde tedy bude firma FTP Software opět „kolidovat" s Microsoftem, který podle dostupných informací hodlá poskytovat svůj Internet Server pro Windows NT zdarma. Ještě dalším předmětem „kolize" zřejmě bude zajímavý produkt FrontPage, představující propracovaný autorský a správcovský nástroj pro vytváření a udržování obsahu WWW serverů. Tento zřejmě velmi perspektivní produkt vyvinula firma Vermeer, od které FTP Software odkoupil licenci na její FrontPage. Stejnou licenci však zakoupila i firma Microsoft (která navíc zakoupila i samotnou firmu Vermeer). Nyní tedy zřejmě budou existovat dvě vývojové větve produktu FrontPage, a bude jistě zajímavé sledovat jak se která prosadí na trhu.

Inteligentní agenti v podání FTP Software

Obrázek 5.
Obr. 5: Inteligentní agenti
Zcela převratnou novinkou, která by se svým významem mohla vyrovnat i revolučnosti programovacího jazyka Java a s ní spojené filosofie, je pak technologie tzv. aktivních agentů, kterou FTP Software začíná nabízet pod označením „CyberAgent". Hlavní myšlenkou je zde představa o tom, že moderní distribuované systémy budou tvořeny soustavou relativně velmi samostatných a inteligentních programů (ne nadarmo označovaných agenti), které budou putovat sítí a na různých místech budou vykonávat předem stanovené úkoly - například sběr dat, vyhledávání, údržbu konfigurací, aktualizaci „místního" softwaru apod. Produkt, který firma FTP Software již dnes nabízí pod označením CyberAgent SDK, je vývojovým nástrojem (Software Development Kit) pro tvůrce takovýchto distribuovaných aplikací.