Články, publikované v měsíčníku IT-NET v roce 2002
Proč se zvýší DPH u telekomunikací a dalších služeb?
Počátkem listopadu se v médiích objevily informace o tom, že DPH u telekomunikačních služeb (ale také u dalších služeb) se zvýší z 5% na 22%, což by představovalo výrazné zvýšení koncové ceny pro neplátce DPH. Co je na tom pravdy a čím je to motivováno? (IT-NET, prosinec 2003)
Privatizace Českého Telecomu se nezdařila
Koncem listopadu se ukázalo, že vládou již jednou schválená privatizace Českého Telecomu, do rukou konsorcia Deutsche Bank/TeleDanmark, se neuskuteční. Jaké jsou hlavní důvody této změny? A jaká je vlastně historie snah o privatizaci Telecomu? (IT-NET, prosinec 2003)
Mlynářovo invexové show
Zatímco tradiční "expoziční" část Invexu rok od roku upadá, s tím jak další a další vystavovatelé odříkají svou účast, význam doprovodného programu naopak stále roste. V letošním roce byl největší hvězdou doprovodného programu ministr bez portfeje Vladimír Mlynář. Stihnul toho opravdu hodně, ale hlavně nešlo o pouhé formálnosti typu slavnostního přestřižení pásky v zahajovací den veletrhu. Ministr Mlynář využil celé akce k tomu, aby odborné veřejnosti prezentoval své plány a představy, a nastínil další kroky svého budoucího resortu - Ministerstva informatiky. Co nás tedy čeká? (IT-NET, listopad 2002)
WLAN a Wi-Fi
Tématická série článků, zaměřená na problematiku bezdrátových sítí (sítí WLAN), jejich standardizaci (včetně Wi-Fi) a principy fungování. (IT-NET, září 2002)
Konec Internetu zdarma
Český Telecom se rozhodl ukončit k 1. říjnu 2002 dosavadní model poskytování přístupu k Internetu, označovaný jako „Internet zdarma“. Místo něj se rozhodl vnutit trhu jiný model – svůj nový koncept, založený na existenci dvou internetových telefonních tarifů a samostatných plateb za protelefonované minuty a za přístup k Internetu. Jaká je historie "Internetu zdarma" v ČR, a co je podstatou nového konceptu? (IT-NET, září 2002)
Propojovací dohody a metoda LRIC
V roce 2001 byly propojovací dohody mezi tuzemskými telekomunikačními operátory založeny na cenách za propojení, které nezávislý regulátor vypočítal pomocí metody tzv. plně alokovaných nákladů. Pro rok 2002 se ale počítá s tím, že poplatky za propojení budou stanoveny na základě metody LRIC (Long Run Incremental Costs). Co je podstatou této metody - a jaké náklady na propojení podle ní vychází? (IT-NET, březen 2002)
ATM - technologie která nezvítězila
O principech technologie ATMN, o jejím vzniku, současnosti a budoucnosti (IT-NET, březen 2002)
Layer 2/3/4-7 switching
O principech směrování a přepínání na různých úrovních, od linkové vrstvy až po aplikační. (IT-NET, únor 2002)
Voice over data, aneb: hlasové přenosy po datových sítích
Principy přenosu hlasu po datových sítích, fungujících na principu přepojování paketů - digitalizace, fungování kodeků, komprimace, řešení QoS. Podrobněji o VoATM, VoFR, VoIP a H.323 (IT-NET, leden 2002)