Články, publikované na serveru ISDN.CZ v roce 2001
Historie naší liberalizace, díl X: Nový telekomunikační zákon
Přesně půl roku před otevřením telekomunikačního trhu, k 1.7.2000, nabyl účinnosti nový telekomunikační zákon. Podařilo se jej připravit až na třetí pokus a vydat doslova na poslední chvíli. Do jeho znění se ale dostala i některá ustanovení, zejména o odkladu tzv. volby operátora, která výrazně podkopala avizovanou liberalizaci. (ISDN server, 11.12.2001)
Historie naší liberalizace, díl IX: Národní telekomunikační politika z roku 1999
Přesně pět let po svém prvním koncepčním rozhodnutí z roku 1994 aktualizovala česká vláda svou koncepci v oblasti telekomunikací. Potvrdila své dřívější rozhodnutí plně liberalizovat telekomunikační trh k 1.1.200 a dále upřesnila svou představu o fungování tohoto trhu a své roli na něm. Na základě této koncepce byl později vypracován i nový telekomunikační zákon. (ISDN server, 04.12.2001)
Historie naší liberalizace, díl VIII: Tarif Internet 99
Protestující internetová veřejnost si koncem roku 1998 doslova vynutila zavedení nového telefonního tarifu, určeného pro komutované připojování k Internetu. Přestože nebyl zdaleka ideální, rozvoji českého Internetu určitě prospěl a pomohl i zavedení Internetu zdarma. Ostatně, v nepříliš změněné podobě jej používáme dodnes. (ISDN server, 28.11.2001)
Historie naší liberalizace, díl VII: bouřlivý listopad 1998
Koncem roku 1998 došlo na naší telekomunikační scéně k řadě významných událostí - Telecom zvýšil místní hovorné tak drasticky, že vyhnal internetovou veřejnost do ulic a vysloužil si za to mohutné protesty. Současně s tím se rozhodl výrazně snížit své investice do infrastruktury. Jeho strategický partner zase oznámil, že získal v Telecomu blokační minoritu. (ISDN server, 20.11.2001)
Historie naší liberalizace, díl VI: Kauza internetové telefonie
Role, kterou internetová telefonie hrála v liberalizaci našich telekomunikací, není dodnes plně doceněna. Pravdou je, že v polovině roku 1998 odstartoval Radiomobil se svou službou Paegas Internet Call určitý proces, který o rok později vyvrcholil faktickou liberalizací hlasových služeb. Ty mohl následně poskytovat každý, kdo k tomu použil "internetovou síť". (ISDN server, 13.11.2001)
Historie naší liberalizace, díl V: Vstup strategického partnera do SPT Telecom
V roce 1995 vstoupil do SPT Telecom strategický partner, konsorcium TelSource. Jako vítěz výběrového řízení sice získal pouze minoritní majetkový podíl, ale rozhodovací pravomoci získal naopak majoritní - takže celý Telecom fakticky řídil právě strategický partner... (ISDN server, 06.11.2001)
Liberalizace našich telekomunikací, díl IV: Hlavní zásady telekomunikační politiky z roku 1994
Významným mezníkem na cestě k liberalizaci našich telekomunikací byl rok 1994. Tehdy Klausova vláda přijala zásadní koncepční dokument o dalším rozvoji telekomunikací, ve kterém se rozhodla všechno postupně liberalizovat, s jedinou, zato ale velmi podstatnou výjimkou: oblast veřejných hlasových služeb si naopak měla zachovat tuhý monopol, do konce roku 2000. (ISDN server, 30.10.2001)
Historie naší liberalizace, díl III: Liberalizace Internetu v ČR
Přístup k Internetu je významnou součástí telekomunikačních služeb, a samotná existence Internetu a jeho dostupnost výrazně ovlivňují dění v celém sektoru telekomunikací, včetně průběhu jeho liberalizace. Podívejme se tedy, jak se k nám Internet vůbec dostal a jak byl u nás liberalizován. (ISDN server, 23.10.2001)
Historie naší liberalizace, díl II: Ještě než přišel Internet
Podstatně dříve než konkurenci v telekomunikačních službách se náš trh otevřel rozlehlým počítačovým sítím. Internet ale nebyl úplně první světovou sítí, která se k nám dostala po sametové revoluci. Prvními byly sítě FIDO a EUNET, vystačily s komutovaným spojením přes veřejnou telefonní síť. Další v pořadí byla síť EARN/Bitnet, která již vyžadovala pevné propojení pevnou linkou. Teprve po ní přišel Internet. (ISDN server, 16.10.2001)
Historie naší liberalizace I.
Liberalizace našich telekomunikací rozhodně není jednorázovým aktem, ale je to postupný proces, jenž má své významné milníky i svou historii, na kterou bychom neměli zapomínat. Právě proto je zde první díl seriálu, který se bude dosavadní historií našich telekomunikací zabývat... (ISDN server, 08.10.2001)
Další cenové rozhodnutí regulátora - o Zelených linkách
V pořadí již páté cenové rozhodnutí nezávislého regulátora se týká vzájemného proúčtovávání hovorů na služby bezplatného volání (linky 800 a 80X). Obsahuje metodiku i konkrétní maximální částku, kterou má platit jeden operátor druhému .... (ISDN server, 24.09.2001)
Čeká nás nový telekomunikační zákon?
Evropská unie se chystá dosti zásadně aktualizovat svou telekomunikační legislativu. Od nás jako kandidátské země se očekává, že ji přijmeme ještě před svým vstupem do EU. To znamená, že i naše telekomunikační legislativa se bude muset změnit. Postačí na to novela, nebo bude zapotřebí celý nový telekomunikační zákon? (ISDN server, 06.06.2001)
Hosting hlasových služeb
Prvotní formou hostingu bylo externí provozování WWW stránek či celých webových serverů. Posléze se těžiště zájmu začalo přesouvat směrem k poskytováni celých aplikačních služeb. Díky tomu také vznikly tradiční subjekty ASP. Na obzoru však je další velký posun, směrem k poskytování hostovaných hlasových služeb. (ISDN server, 06.02.2001)
Content switching
Tradiční přepínač pracuje na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI, ale dnes již existuje přepínání na úrovni 3 a 4. vrstvy, a dokonce i na úrovni 7. vrstvy, označované nejčastěji jako "content switching". O co jde a jaký problém to řeší? (ISDN server, 22.01.2001)
Content networking - budoucnost širokopásmových sítí?
Čemu se říká content networking? (ISDN, 16.01.2001)