Vyšlo na serveru ISDN, 6.5.2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0605001.php3

Čeká nás nový telekomunikační zákon?

Evropská unie se chystá dosti zásadně aktualizovat svou telekomunikační legislativu. Od nás jako kandidátské země se očekává, že ji přijmeme ještě před svým vstupem do EU. To znamená, že i naše telekomunikační legislativa se bude muset změnit. Postačí na to novela, nebo bude zapotřebí celý nový telekomunikační zákon?

Telekomunikace jsou oblastí, ve které dochází k velmi rychlému a zásadnímu vývoji, směrem od monopolního prostředí k plně liberalizovanému trhu. Měnit se samozřejmě musí i legislativa, která pro fungování telekomunikací a telekomunikačního trhu vytváří základní předpoklady i určité mantinely. Evropská unie přitom již prošla jedním obdobím velkých změn, odvíjejících se od magického data 1.1.1998 ke kterému členské země měly plně liberalizovat své telekomunikační trhy. Někde se tak stalo hned, někde s určitým odstupem, ale všude se postupně prosadily určité legislativní úpravy těchto změn, opírající se o regulační rámec telekomunikací prosazovaný evropskou unií a formulovaný prostřednictvím jejich direktiv.

Regulační rámec EU se ale v čase vyvíjí, reaguje na průběh své realizace i na dění na trhu a rozvoj technologií. Zatímco původně byl zaměřen hlavně na rozbití monopolů a otevírání telekomunikačních trhů, nyní se více zaměřuje na podporu a rozvoj konkurence na tomto trhu, snaží se brát více na zřetel zájmy koncových zákazníků, všímá si důsledků technologického vývoje atd.

V současné době je celý regulační rámec EU v oblasti telekomunikací tvořen cca 25 direktivami, které nejsou ideálně provázané a koordinované. Spíše naopak, celek který vytváří je dosti komplikovaný a těžkopádný. Proto se již pracuje na jeho zásadním zjednodušení (z 25 na 7 direktiv), a současně i na zapracování nových cílů a priorit, které se mezitím ukázaly jako potřebné a aktuální. Pokud vše půjde podle předpokladů a dosavadním tempem, nový regulační rámec telekomunikací by měl vzniknout do konce tohoto roku (tj. měl by být schválen evropským parlamentem). Členské země pak budou mít 15 měsíců na jeho implementaci, což znamená že by jej měly zapracovat do svých národních legislativ do konce prvního čtvrtletí roku 2003.

Prezentační konference probíhá v ČR

Pro nás jako kandidátskou zemi je vznik nového regulačního rámce v telekomunikacích samozřejmě velmi důležitý, stejně jako pro další kandidátské země i země teprve aspirující na post kandidátů. Očekává se totiž, že do EU vstoupíme již s takovou telekomunikační legislativou, která bude s novým regulačním rámcem kompatibilní (slučitelná).

Evropská unie si tuto skutečnost uvědomuje, a tak souhlasila s uspořádáním konference, na které by kandidátské země seznámila s tím co je čeká, a současně jim poskytla také určitou možnost zasáhnout do celého procesu tvorby regulačního rámce. Uspořádání konference iniciovalo naše Ministerstvo dopravy a spojů, které nad ní také převzalo záštitu (a generálním partnerem se stal Český Telecom). Konference začala včera, v pondělí 4.6. v pražském Kongresovém centru, a pokračuje ještě dnes. Program konference se samozřejmě týkal nového regulačního rámce, a konkrétně se zabýval například otázkami přístupu k sítím, propojování, univerzální službou, udělováním licencí, hospodařením s frekvenčním spektrem, mobilními komunikacemi, zpřístupněním místních smyček, nákladovými cenami za propojení, ochranou dat a soukromí v telekomunikacích, či ochranou hospodářské soutěže v telekomunikacích. Právě tyto body programu přitom naznačují, o co vlastně v novém regulačním rámci půjde - jeho filozofie a zaměření jsou na samostatný článek, ale pro dokreslení prvního dojmu lze uvést, že kromě citovaných oblastí se nový regulační rámec intenzivně zabývá také problematikou konvergence sítí, rolí a fungováním regulátorů či vymezením subjektů s dominantním postavením a následným vymezením povinností a práv těchto subjektů.

Co zaznělo na tiskové konferenci?

Na závěr prvního dne konference proběhla tiskovka, za účasti představitelů EU (konkrétně DG Infosociety), našeho MDS, Českého Telecomu a Českých Radiokomunikací. Například ministr Jaromír Schling si ve svém krátkém příspěvku pochvaloval, jak je naše stávající telekomunikační legislativa docela v souladu s tím co dnes platí v EU, prý se nemáme za co stydět a naše legislativa prý nemá závažnější odchylky od direktiv EU. Že bychom už zapomněli na odklad i té nejzákladnější varianty volby operátora? Nebo že bychom postupovali v otevírání našeho telekomunikačního trhu a v podpoře konkurence optimálním tempem? Alternativní operátoři by lidem z EU určitě mohli vyprávět a poskytnout úplný obrázek o skutečném stavu našeho telekomunikačního trhu, ale byl zde malý problém - program celé konference se odehrával zcela bez alternativních operátorů. Z našich subjektů zde byl mocně zastoupen pouze Český Telecom, dále ČTÚ a České Radiokomunikace. Na tiskovce na to padnul i explicitní dotaz, ale odpovědi z úst exministra Pavla Bratinky za pořadatele jsem neporozuměl (asi šlo o vyšší diplomatický dialekt, používající slovní obraty jako "fyzická přítomnost má své meze" apod.).

Sám jsem se zeptal na to, jak konkrétně se nový regulační rámec EU promítne do naší legislativy, zda se stihne včas přijmout nový telekomunikační zákon. Na nedávné konferenci Vize 21 totiž předseda ČTÚ David Stádník vyjádřil názor, že po přijetí nového regulačního rámce by u nás zřejmě muselo následovat přijetí zcela nového telekomunikačního zákona. Dosud ale prý není politická vůle k otevření stávajícího telekomunikačního zákona, šanci prý má jen nějaká drobná technická novela. Ministr Schling ale včera na můj dotaz odpověděl, že k harmonizaci naší legislativy s novým regulačním rámcem bude stačit právě jen novela, a nebude zapotřebí celý nový telekomunikační zákon. Pokud se prý novela stihne podat do poloviny příštího roku, měla by se její účinnost stihnout v potřebném termínu do našeho vstupu do EU. Tím bych si nebyl tak jistý - ani tím, že bude stačit novela, ani tím zda by se stihla přijmout. Vždyť příští rok nás čekají parlamentní volby, a v té době budou mít naši zákonodárci asi jiné starosti a hlavně zájmy než je rychlé schvalování byť dosti zásadních novel.

Zajímavá byla i reakce pana Nicholase Argyrise, zástupce DG Infosociety. Očekává, že všechny členské země EU přijmou kvůli novému regulačnímu rámci nové verze svých telekomunikačních zákonů, tak přeci nebude nic divného, když tak učiní i ČR.

V každém případě, ať už to bude jen novela či celý nový telekomunikační zákon, čekají nás zřejmě dosti významné změny na poli telekomunikační legislativy. Jen doufám, že v nich nebude prostor pro podobná překvapení, jako byl odklad volby operátora, který fakticky pozdržel otevření trhu o další dva roky.