Články, publikované v měsíčníku Softwarové noviny v roce 2000
Datové přenosy v mobilních sítích
Cover story Softwarových novin, zabývající se problematikou datových přenoslů v GSM sítích. Pokrývá základní vlastnosti GSM z hlediska přenosu dat, technologie CSD, HSCSD, GPRS, dále SMS a USSD, problematiku SIMToolkit, WAP a MExE, a zabývá se také perspektivami (EDGE a UMTS).
Fenomén ASP
Cover story Softwarových novin č. 10/2000, věnovaná problematice poskytování aplikačních služeb. Zabývá se rozborem podstaty ASP, výhodami a nevýhodami, technikami jejich fungování, prespektivou atd.
Od ISP k ASP
Článek ze speciální přílohy Softwarových novin, Euro a Inside, věnované problematice ISP. Zabývá se evolucí subjektů ISP a možností jejich přerodu v subjekty ASP (jako jedné z možností, kteréí připadají v úvahu).
Liberalizace našich telekomunikací
Cover story Softwarových novin č. 5/2000, věnovaná vývoji regulačního rámce telekomunikací v ČR, vzniku nového telekomunikačního zákona a sporům kolem volby operátora a přenositelnosti čísel, které nový zákon odkládá o dva roky, čímž efektivně blokuje nástup faktické konkurence.
Technické zázemí e-byznysu
Článek ze speciální přílohy Softwarových novin, Euro a Inside, věnovaný technickým aspektům e-businessu (květen 2000).