Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s200.php3

Fenomén ASP

Ve světě informačních technologií se dnes stále častěji používají termíny jako "Application Service Provider", zkratkou ASP, či "hostování aplikací" a "pronájem aplikací", a také slogany typu "software jako služba". Jde skutečně o nové termíny, které dávají tušit že se prosazuje určitý nový trend, související právě s vývojem v oblasti IT i v oblasti telekomunikací.

Chceme-li ale tomuto trendu správně porozumět a správně jej docenit, nesmíme se na něj dívat jako na technologickou záležitost, způsobenou či alespoň motivovanou pokrokem v technologiích. Jde o fenomén vyvolaný mimo oblast IT a telekomunikací, konkrétně v podnikatelské sféře, a je především důsledkem procesů, které se v této podnikatelské sféře odehrávají. Pokroky v informačních a telekomunikačních technologiích zde zafungovaly pouze jako "umožňující" faktory, které celému trendu daly šanci vzniknout a začít se prosazovat.


Obsah:


Boxy: