Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s209.php3

Vzdálené přihlašování, alias Remote Login

Vzdálené přihlašování, používané již u dávných střediskových počítačů, je samozřejmě k dispozici i dnes. Realizuje se protokolem Telnet, podle kterého se také obvykle jmenují utility (programy) které jej implementují - uživatel si na svém počítači pustí program Telnet (který emuluje neboli předstírá chování terminálu) a přihlásí se ke vzdálenému počítači (zadá jméno svého uživatelského účtu na tomto počítači a heslo). Pak již může na tomto počítači pracovat stejně, jako kdyby seděl na skutečném terminálu ve fyzické blízkosti vzdáleného počítače.

Problémem vzdáleného přihlašování je ale jeho malá uživatelská přítulnost. Díky tomu, že mezi počítačem a vzdálených terminálem posílá všechny obrazové výstupy, musí pracovat pouze v textovém režimu (protože kdyby se takto posílala všechna grafická data, zahltily by se i velmi propustné přenosové cesty a vše by bylo ekonomicky neúnosné). Pokud ale jsou uživatelé ochotni smířit se s nižším uživatelským komfortem (absencí grafického rozhraní), pak je vzdálené přihlašování alias remote login snadno schůdnou cestou, lety ověřenou a široce podporovanou nejrůznějšími systémovými platformami.

Takto vypadá práce s aplikací prostřednictvím vzdáleného přihlašování (pomocí Telnet-u)