Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s215.php3

JUPÍ, aneb: jednoduché účetnictví na Internetu

Máte malou firmu a chcete si vést své účetnictví na počítači? Žádný problém, kupte si příslušný software, nainstalujte si ho a pak používejte. Pokud máte jen málo účetních položek, je dokonce možné že vystačíte i s takovou verzí účetního programu, která je poskytována úplně zdarma (a je např. omezena jen na 100 či 200 účetních položek za rok apod.). Nicméně i pak stále musíte sledovat vývoj v oblasti legislativy týkající se účetnictví a reagovat na všechny změny - shánět aktualizace účetního programu, pokud je vůbec výrobce stíhá realizovat, instalovat je, přecházet na ně atd.

Pokud však máte přístup k Internetu, nabízí se vám ještě jedna možnost. Nemusíte si kupovat žádný účetní program, nemusíte jej instalovat na svém počítači, nemusíte se učit s ním pracovat, ani se nemusíte starat o jeho aktualizace a udržování v potřebném souladu s platnými předpisy a postupy v oblasti účetnictví. Místo toho pouze zamíříte se svým WWW browserem (prohlížečem) na konkrétní internetovou adresu (http://www.jupi.cz) a zde najdete vše potřebné, připravené k okamžitému použití. Navíc úplně zdarma.

Po technické stránce jde o aplikaci realizující jednoduché účetnictví, kterou provozovatel nainstaloval na svém WWW serveru a umožnil uživatelům Internetu pracovat s ní na dálku, pouze prostřednictvím standardních WWW browserů, jaké se používají i pro běžné surfování Internetem na vlnách služby WWW. Práce s takovouto aplikací se nijak principiálně neliší od práce a aplikací, která by běžela přímo na vašem počítači - jako uživateli jsou vám zobrazovány různé formuláře, do jejichž políček vyplňujete údaje o svých účetních transakcích, které jsou následně zaúčtovány a vy máte možnost si nechat vytvářet různé sestavy, přehledy, uzávěrky apod. Vyzkoušejte si to můžete sami, na již zmiňované adrese http://www.jupi.cz.

Původní tuzemská služba JUPÍ je určitě zajímavým nápadem a hezkou ukázkou možností ASP modelu, byť v kategorii méně specializovaných aplikací které si i běžný uživatel může pořídit sám. V současné době je tato služba poskytována zdarma, ale provozovatelé naznačují, že by se to do budoucna mohlo změnit.

Na JUPÍ přitom lze velmi názorně ukázat i potenciální kritická místa celého ASP modelu. Začněme u konektivity a její ceny: pokud budou uživatelé platit za své připojení k Internetu příliš vysoké částky (což u nás stále ještě plat9 zejm0na u komutovaného připojení), toto řešení pro ně není výhodné. Výhodným se stane až v okamžiku kdy cena konektivity klesne na přijatelnou úroveň (kterou ale není jednoduché určit, může být pro různé uživatele různá). Dalším problematickým místem je strach uživatelů o jejich data: pokud začnou JUPI skutečně používat, vlastně tím svěřují svá účetní data jinému subjektu, a mohou mít strach že o ně přijdou (například při pádu systému bez dostatečné zálohy), nebo že je provozovatel někomu sdělí atd. U typických ASP služeb jsou tyto nesmírně důležité otázky řešeny pomocí smluvního vztahu mezi ASP a jeho zákazníkem, v rámci kterého jsou poskytovány příslušné záruky - JUPÍ je v tomto ohledu zatím spíše jen experimentem a k uzavírání formálních písemných smluv zde nedochází. Jistá úroveň zabezpečení je nabízena tím, že uživatel se může zaregistrovat do systému anonymně (takže provozovatel pak sám neví, komu data patří).