Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s214.php3

Univerzální platební modul, aneb: chci.platit.cz!

Zajímavým příkladem tuzemské aplikace, provozované na "ASP modelu",. je projekt tzv. univerzálního platebního modulu (známého i jako služba Platit!). Své síly v něm spojily společnosti QBizm technologies (jako vývojář), Sun Microsystems (jako dodavatel serverové platformy) a Progress Software (jako dodavatel databázové platformy). Smyslem celého projektu je pomoci provozovatelům českých on-line obchodů s jedním velmi nepříjemným problémem, kterým je on-line placení. To je u nás zatím tzv. v plenkách, ale naštěstí zde dochází k určitému vývoji. Vznikají a prosazují se do praxe jednak proprietární řešení (například placení prostřednictvím Expandia banky či Juice karty), tak i řešení standardní (například na bázi standardu SET, Secure Electronic Transactions). Probíhající vývoj je na jedné straně velkým přínosem, ale na druhé straně způsobuje problémy právě provozovatelům on-line obchodů - oni všichni musí neustále vývoj sledovat, a jakmile se objeví nějaká nová metoda placení, musí do svých "prodejních" systémů implementovat vše potřebné, dále navázat příslušné smluvní vztahy s dotyčnou finanční institucí atd. Obecně řečeno, každé nové metodě placení se musí přizpůsobit všichni existující on-line prodejci, a každý nový on-line prodejce se obecně musí přizpůsobit všem dostupným metodám placení (chce-li dát svým zákazníkům maximální možnosti placení).

Cílem tzv. univerzálního platebního modulu (na adrese http://chci.platit.cz) je odstranit toto přizpůsobování "každého s každým", které je nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Zvolené řešení je takové, že přizpůsobení "každého s každým" se nahradí přizpůsobením každého prodejce jednomu technickému řešení - zmíněnému univerzálnímu modulu - a ten se zase sám bude přizpůsobovat všem metodám on-line placení, které existují či teprve vzniknou. Převedeme-li si to do jiné terminologie, je funkce placení pomocí univerzálního platebního modulu aplikační službou, kterou provozuje subjekt ASP. To, co nabízí svým zákazníkům, je zprostředkování placení za nákupy kupujících - provozovatelé on-line obchodů se díky tomu nemusí starat o konkrétní mechanismy placením a mohou se plně soustředit na základní předmět svého podnikání, kterým je on-line prodej. Když s pak jejich zákazník v on-line obchodu vybere a rozhodne ser platit, je jednoduše přesměrován na univerzální platební modul, který si jej patřičně "zkasíruje".

Takto vypadá nabídka možností placení skrze univerzální platební modul z pohledu kupujícího