Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s213.php3

Co říci závěrem?

Trh ASP služeb je velmi mladým trhem a o jeho potenciálu asi pochybuje jen málokdo. Nicméně kvantifikovat tento potenciál je velmi obtížné a většina odhadů se i dosti podstatně liší - mimo jiné i kvůli tomu, že dosud nepanuje jednota v tom, co všechno považovat za služby ASP a co nikoli (viz předchozí odstavec).

Například Forrester Research předpovídá celému trhu ASP služeb do dvou let objem ve výši 6,7 miliardy USD (což je skoro stejně jako dnešní objem trhu kancelářských balíků jako je MS Office). Naproti tomu opatrnější IDC předpovídá "jen" 2 miliardy USD do roku 2003. Pokud jde o Evropu, zde např. společnost Giga Information Group odhaduje velikost trhu ASP služeb v roce 2001 na 1,5 miliardy USD (jiné výsledky o stavu na našem kontinentě viz box "Situace s ASP službami v Evropě").

Už podle takto odlišných odhadů lze tušit, že budoucnost ASP je zatím otevřená a bude záležet na celé řadě faktorů, do jaké míry a objemu se rozvine. V našich zeměpisných šířkách bude určitě významným faktorem cena za konektivitu, která je stále velmi vysoká a její snižování postupuje příliš pomalu. Ovšem ani tam, kde konektivita je laciná a dostupná, a kde jsou splněny i další předpoklady pro úspěšný rozvoj ASP služeb (například celkové podnikatelské klima, důvěra v plnění smluvních závazků atd.), nelze očekávat že ASP model úplně nahradí veškeré provozování aplikací ve vlastní režii jejich koncovými uživateli. Svět není nikdy černobílý a ASP model není univerzálním samospasitelným řešením, které by muselo vyhovovat každému, vždy a za všech okolností. Otázkou je tedy spíše míra a rozsah, v jakém se poskytování aplikačních služeb prosadí do praxe.