Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s216.php3

Jaké aplikace jsou využívány skrze ASP model?

Podle studie konzultační společnosti IDC (The ASPs' impact on the IT industry) lze aplikace, nejčastěji využívané skrze ASP model, seřadit takto, od nejsložitějších a nejnáročnějších až po nejméně náročné:

 • analytické aplikace: všechny aplikace, určené k provádění analýz vztahujících se k podnikání. Jde například o nástroje pro finanční analýzy, pro analýzu chování a preferencí zákazníků, analýzu rizik, analýzy WWW serverů atd.
 • vertikální aplikace: aplikace týkající se specifik konkrétního oboru podnikání - například billing úkonů, zpracování pojistných událostí v pojišťovnictví atd.
 • ERM (Enterprise Resource Management): aplikace z oblasti správy firemních zdrojů, zahrnující například personalistiku (HR, správu lidských zdrojů), účetnictví, evidenci materiálů, zboží, surovin atd.,
 • CRM (Customer Relationship Management): aplikace z oblasti správy zákazníků, zahrnující např. vedení jejich evidence, dále podpora prodeje a marketingové aplikace atd.
 • kolaborativní aplikace: různé druhy groupwaru, email a konferenční aplikace
 • personální aplikace: například kancelářské balíky (typu MS Office), spotřebitelské aplikace (hry, zábava, kultura), aplikace sloužící potřebám vzdělávání

Společnost IDC také rozeznává tři různé úrovně poskytování aplikačních služeb subjekty ASP, které definuje následovně:

 • Core services (základní služby): zahrnují to co je potřebné pro běh aplikace, včetně aktualizací (updaty a upgrady), nepřetržité monitorování aplikací, serverů i sítě, základní uživatelský support
 • Managed services: všechny základní služby, a k nim navíc další služby a garance ohledně podpory, zabezpečení, výkonnosti aplikací a redundance dat. Obvykle sem patří i dohody SLA týkající se chodu aplikací a bezpečnosti dat, každodenní zálohování aplikace i jejích dat atd.
 • Extended services: všechny "managed services", plus další služby jako například přizpůsobování a rozšiřování aplikací podle specifických požadavků zákazníka, školící služby atd.

Následující procentuelní údaje pochází ze studie společnosti Sosinski group, realizované v červnu a červenci 2000 na vzorku 139 respondentů..

Nejpoužívanější ASP služby (tj. již skutečně využívané):

 • 50% web hosting (které ale většinou nejsou považovány za ASP služby, ale spíše za služby internetových providerů)
 • 44,7 messagingu (správa poštovních serverů a systémů, např. správa MS Exchange)
 • 39,5 office productivity (kancelářské aplikace)
 • 10,5 ERM (Enterprise Relashionship Management0

ASP služby, které by respondenti chtěli využívat (jejich využití teprve chystají/plánují):

 • 45,9 messaging
 • 45.9 specializované vertikální aplikace
 • 45,1 aplikace z oblasti e-commerce
 • 43,6 office productivity
 • 43,6 online training (vzdělávání a školení on-line)
 • 31,6 resource hosting (např. web hosting, server housing atd.)

Hodnocení přínosů ASP modelu pro uživatelské subjekty:

 • 75,6% respondentů považuje za přínos to že ASP nahrazuje nedostatek vlastního IT personálu
 • 67,6 poskytování specializovaného know-how vztahujícího se k provozované aplikaci
 • 23,5 větší možnost volby

Hodnocení nedostatků a problémů ASP modelu z pohledu uživatelských subjektů:

 • 59,7 rychlost sítě (komunikačního spojení)
 • 59,0 absence "vlády nad aplikacemi"
 • 54 bezpečnost
 • 14,4 nekompatibilita platforem

Preference způsobu (techniky) poskytování ASP služeb

 • 50,3 respondentů dává přednost využívání ASP služeb skrze WWW (a WWW browsery)
 • 23,8 uživatelů dává přednost Windows aplikacím (formou vzdáleného grafického terminálového přístupu)
 • pro 21 tato otázka nerozhoduje

Požadavky uživatelů na poskytovatele ASP služeb

 • 95,5 respondentů hodnotí jako významnou nabídku školení koncových uživatelů
 • 78,9 respondentů hodnotí jako významný aspekt spolehlivost
 • 68,8 bezpečnost (zabezpečení)
 • 61 dostupnost přenosových kapacit
 • 24,6 ochota ASP subjektu přizpůsobit aplikace specifickým požadavkům uživatelů

Preference v oblasti placení za ASP služby

 • 47,6 respondentů dává přednost měsíčnímu paušálu za neomezené využívání služeb