Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s217.php3

Jak uživatelé hodnotí ASP služby

Následující údaje pochází ze dvou průzkumů, ve kterých byl sledován význam faktorů ovlivňujících rozhodování uživatelských subjektů ve prospěch (či neprospěch) ASP služeb a jejich využití. Průzkumy si objednala organizace ASP Industry Consortium a prováděla je společnost Zona Research, Inc., z Redwood City v Kalifornii. Průzkumy byly prováděny po řadě v 1. a 2. čtvrtletí roku 2000, dotazován byl vzorek 131 představitelů předních firem a jejich IT odborníků s kompetencemi pro strategické rozhodování v oblasti IT služeb.

Využívání ASP služeb: 63,4 procenta respondentů uvádí že jejich firmy již využívají nějakou formu placených ASP služeb (v 1. čtvrtletí to bylo jen 52,4 procenta)

Počet využívaných aplikací: většina respondentů využívá 2 až 6 různých služeb (v 1. čtvrtletí to bylo stejné)

Spokojenost se smluvními garancemi: 90 procent respondentů uvádí, že jsou plně spokojeni s tím jak smluvní vztah se subjektem ASP (tzv. SLA, Service Level Agreement) odpovídá jejich potřebám. Zbývajících 10 procent uvádí jako největší chybějící prvku "dostatečné garance dostupnosti aplikace" a "lepší reagování na případná porušení SLA".

Nejkritičtější faktor: za nejkritičtější faktor považují respondenti obavu ze zneužití svých dat.

Následující tabulka uvádí hodnocení jednotlivých faktorů ovlivňujících rozhodování respondentů zda využít služby ASP. Uváděné výsledky jsou aritmetickým průměrem individuálních hodnocení. Známka 1 znamená "není pro nás důležité", resp. "nemá pro nás význam", a hodnocení 5 odpovídá názoru že "má to pro nás rozhodující význam". Tabulka: Význam faktorů ovlivňujících rozhodování o využití ASP služeb :

1.Q.2000 2.Q.2000
Snižuje TCO (Total cost of ownership) 4,3 4,2
Umožňuje soustředit se na základní strategické cíle 4,2 4,3
Uvolňuje vnitřní IT zdroje, které pak lze věnovat kritickým interním aplikacím 4,1 4,0
umožňuje organizacím rychleji implementovat nové aplikace 4.1 4,1
Snižuje nebo zcela eliminuje administrativní úkony 4.0 4.0
Lépe alokuje fin. prostředky jejich rozkladem do měsíčních poplatků, oproti jednorázovým pořizovacím nákladům 3,8 3,8
Umožňuje plnohodnotný přístup k aplikacím ze vzdálených míst a dislokovaných kanceláří 3,8 4.0
Kompenzuje nedostatek interních IT zdrojů 3,8 3,8
Umožňuje mít pevné a předvídatelné náklady 3,8 3,6
Umožňuje přístup k aplikacím které by si firma jinak nemohla dovolit 3,8 3,8
Snižuje "time to market" 3,6 3,5