Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a010s200/a010s218.php3

Situace s ASP službami v Evropě

Následující údaje pochází ze studie provedené počátkem roku 2000 britskou konzultační společností Ovum pro sdružení ASP Industry Consortium.

Hlavním výsledkem je zjištění, že dvě třetiny všech firem a organizací ve Spojeném království a Německu očekávají, že v nejbližších 18 měsících budou nakupovat aplikační služby od některého z poskytovatelů aplikační služeb (ASP).

Další zajímavé výsledky:

  • čtvrtina dotazovaných respondentů se domnívá že již využívá služby ASP pro mzdovou agendu, vedení svého Web-u a pro správu e-mailu. Jejich vymezení ASP služeb je sice poněkud širší (zahrnuje i web hosting), ale i přesto se ukazuje, že mnoho subjektů používá alespoň zárodky ASP služeb a že toto jejich používání může brzy přerůst v používání "opravdových" ASP služeb.
  • využívání ASP služeb je v západní Evropě nejatraktivnější pro sektory bankovnictví a finančních služeb, dopravu a tzv. utility, a pro sektor cestovního ruchu.
  • většina dotazovaných dává přednost propojení s poskytovatele aplikačních služeb prostřednictvím privátních sítí, a nikoli prostřednictvím sítí veřejných (jako např. prostřednictvím Internetu).
  • v sektoru průmyslu jsou nejčastěji požadovanými aplikačními službami web hosting, služby z oblasti e-commerce a messaging (správa el. pošty).
  • v sektoru bankovnictví a finančních služeb, kde je největší poptávka po aplikačních službách, je nejčastěji požadován web hosting, služby e-commerce a CRM (customer relationship management).
  • v sektoru dopravy a utilit, stejně jako v oblasti cestovního ruchu, jsou nejčastěji požadovány služby messagingu, mzdové agendy a aplikace z oblasti desktop productivity.
  • v sektoru maloobchodu a distribuce chce v nejbližších 18 měsících využívat ASP služby polovina respondentů, a nejčastěji by mělo jít o web hosting, messaging, mzdovou agendu a e-commerce.
Stát Procento subjektů kteří chtějí využívat ASP služby v příštích 18 měsících
Německo 66%
Spojené království 66%
Francie 40%
Skandinávie 25%