Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s100.php3

Technické zázemí e-byznysu

Článek ze speciální přílohy Softwarových novin, Euro a Inside, věnované problematice nové ekonomiky a e-byznysu. Vyšlo v květnu 2000.


Obsah

 • Úvod
 • Internetový terminál
 • HTML a spol.
 • Internetworking, aneb: propojování sítí
 • Přenosové technologie sítí LAN
 • Trvalé připojení k Internetu
 • Komutované připojení k Internetu
 • Protokoly: jednoznačně TCP/IP
 • Servery a jejich klienti
 • Browser - univerzální klient
 • Intranet a extranet
 • B2B a B2C
 • Virtuální prodejny
 • Elektronické placení
 • Dodávka až do domu

 • Jiří Peterka