Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s102.php3

Technické zázemí e-byznysu

Elektronický business je nová forma obchodování, která za svou existenci vděčí určitému stupni rozvoje v oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Ačkoli pro praktické "elektronické obchodování" není nutné rozumět všem technickým detailům, přesto je dobré mít alespoň základní povědomí o tom, co jsou a jak se vyvíjely počítače a počítačové sítě, co je Internet a co nabízí, kam směřují mobilní telefony a WAP, či jak se nakupuje a platí ve virtuálních prodejnách.

Snad nejbouřlivějším vývojem prošly za celou dobu své existence právě počítače. Původně to byla velmi drahá zařízení, která nutně musela sloužit více uživatelům, resp. více zájemcům o jejich služby - byla to doba tzv. střediskových počítačů, označovaných také jako "sálové" (anglicky: mainframe). Jejich charakteristickým rysem bylo to, že byly vybaveny terminály, neboli uživatelskými pracovišti, které si lze představit jako kombinaci klávesnice a monitoru. Takovéto terminály byly zapotřebí právě proto, aby s jedním počítačem mohlo pracovat více uživatelů současně - každý u jednoho terminálu. Uživatelský komfort oné doby rozhodně nelze srovnávat s tím, co nabízí počítače dnes - o nějakém grafickém uživatelském rozhraní v dnešním slova smyslu nemohlo být ani řeči.

K první významné změně došlo počátkem osmdesátých let, kdy se výroba počítačů natolik zefektivnila a zlevnila, že se stalo možným (a hlavně ekonomicky únosným) začít vyrábět tzv. osobní počítače - tedy takové počítače, které mohou sloužit potřebám jednotlivce, a ten se o svůj počítač již nemusí dělit s nikým jiným. Důsledkem nástupu osobních počítačů bylo výrazné zvýšení uživatelského komfortu (příkladem může být dnešní grafické uživatelské rozhraní operačního systému Windows), a nabídka širokého spektra užitečných aplikací, usnadňujících lidem nejrůznější činnosti - od textových editorů, spreadsheetů až po různé databáze a jednoúčelové aplikace například pro vedení účetnictví, evidence zákazníků, podporu řízení firmy atd.

Když počátkem devadesátých let došlo k přechodu původně ryze akademického Internetu do rukou komerční sféry a následně k jeho nebývalému rozvoji, osobní počítače byly na místě a připraveny stát se hlavní a dominující platformou, ze které uživatelé přistupovali k Internetu a jeho službám - na osobních počítačích uživatelé provozovali své browsery (programy na prohlížení WWW stránek) i poštovní programy.

Bylo přitom vcelku lhostejné, o jaké osobní počítače se jednalo. S postupem času se totiž vývoj ustálil na několika málo hlavních "liniích" - na počítačích standardu IBM PC (původně vyvinutých firmou IBM, proto "IBM PC"), dnes ale stále častěji označovaných spíše přívlastkem "intelská" či "Wintel", protože jsou postavena na procesorech firmy Intel a používají operační systém Windows firmy Microsoft. Vedle těchto zřejmě nejrozšířenějších osobních počítačů existují a jsou stále velmi oblíbené (hlavně v zámoří) počítače Macintosh firmy Apple, lidově označované jako MAC-y. Zapomínat však nelze ani na osobní počítače standardu PC používající jiné operační systémy (například OS/2 Warp, Linux či jiné varianty Unixu), i když tyto jsou významněji zastoupeny hlavně v akademickém prostředí a méně již mimo něj.