Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s107.php3

Trvalé připojení k Internetu

Dnešní Internet není po technické stránce nic jiného, než obrovská soustava vzájemně propojených sítí, z nichž některé jsou typickými lokálními sítěmi, zatímco jiné mohou být sítěmi rozlehlými. "Připojit k Internetu" proto může znamenat dvě různé věci - má-li někdo celou počítačovou síť, nejspíše lokální, potřebuje ji propojit s jinou sítí, která k Internetu již připojena je. To v praxi znamená najít si vhodného poskytovatele připojení k Internetu (označovaného též jako ISP, od: Internet Service Provider), dohodnout se s ním na příslušných ekonomických podmínkách (fakticky: akceptovat jeho cenovou nabídku), a pak realizovat vlastní propojení.

V právě popsaném případě připojování celých lokálních sítí jde nejčastěji o takové propojení, které má trvalý charakter, a které tudíž zpřístupňuje všem uživatelům připojené sítě všechny služby Internetu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Někdy se tomuto druhu připojení říká i pevné. Je vhodné nejen tam, kde jde o poskytnutí kvalitního přístupu všem "místním" uživatelům, ale je dokonce nutné všude tam, kde někdo chce sám nějaké služby na Internetu poskytovat - pokud tyto služby bude nabízet ze své sítě, tato musí být pro ostatní uživatele trvale dostupná.

Pro konkrétní technickou realizaci pevného připojení je dnes k dispozici celá škála možností - svou síť můžete připojit k síti zvoleného providera například pomocí pronajatého pevného okruhu, nebo pomocí bezdrátového pojítka, případně pomocí satelitu apod. - důležité je, že zde existuje výběr jak co do technické podstaty, tak i co do dodavatele (a tudíž i cena je ovlivňována vzájemnou konkurencí mezi více subjekty). Cenové relace jsou silně závislé na rychlosti, s jakou je lokální síť zákazníka připojena (a tato rychlost by měla být pečlivě volena podle počtu připojených uživatelů i charakteru jejich práce s Internetem).

Nejlacinější pevné připojení pro nejmenší sítě lze pořídit již za několik málo tisíc korun měsíčně, pro větší sítě a vyšší rychlosti připojení je nutné počítat s částkami v řádu desítek tisíc měsíčně. Výhodným řešením může být takové připojení, které je tarifikováno (zpoplatňováno) nikoli paušálním způsobem, v závislosti na rychlosti propojení, ale podle skutečného využití přípojky, konkrétně podle objemu přenesených dat. Zde ale opět velmi záleží na konkrétním způsobu využití Internetu, protože zpoplatňování podle objemu je obecně vhodné jen do určité úrovně využívání přípojky, zatímco pro intenzivnější využití již je výhodnější tradiční paušální způsob placení.