Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s108.php3

Komutované připojení k Internetu

Jestliže se připojování celých lokálních sítí řeší nejčastěji jako připojení trvalé (pevné), pak v případě připojování jednotlivých počítačů je situace jiná. Pokud se potřebuje k Internetu připojit někdo, kdo vlastní jen jeden počítač (například domácí uživatel, nebo nějaká velmi malá firma apod.), pak se mu trvalé (pevné) připojení obvykle nevyplatí. Alternativou je pro něj tzv. komutované (též: vytáčené, dial-up) připojování, využívající veřejné telefonní sítě a vhodných modemů. Základní vlastností takovéhoto připojení je jeho dočasný charakter, protože uživatel je připojen a může využívat služby Internetu jen po dobu kdy "volá" do Internetu - za tuto dobu ovšem také platí telefonní poplatky, a tudíž tato složka jeho nákladů je závislá na tom, jak dlouho Internet využívá.

V současnosti existuje speciální telefonní tarif Internet 2000, určený právě pro takováto "volání do Internetu!. Oproti normálnímu telefonnímu tarifu je přeci jen výhodnější, ale největší zvýhodnění poskytuje ve večerních a nočních hodinách a o víkendech, kdy jedna hodina připojení přijde na méně jak 20 korun.

Fakticky je během celé doby svého připojení uživatelův počítač propojen se sítí příslušného providera, a skrze tuto síť se dostává do Internetu. Jde vlastně o službu, kterou provider uživateli poskytuje, a tato služba je obecně placená. Zhruba v polovině loňského roku však i v ČR přišli první poskytovatelé připojení (subjekty ISP) s tím, že tuto svou službu poskytují komutovaným uživatelům zdarma (a sami si své náklady kryjí z jiných zdrojů). takovéto nabídky "Internetu zdarma" však ale nezbavují uživatele nutnosti platit příslušné telefonní poplatky, za protelefonované minuty - přívlastek "zdarma" je zde třeba chápat tak, že uživatel již neplatí nic svému poskytovateli připojení.