Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s109.php3

Protokoly: jednoznačně TCP/IP

Samotné propojení počítačů, ať již v rámci lokální sítě či mezi lokálními sítěmi (či mezi jednotlivým počítačem a sítí jeho poskytovatele připojení) je pouze podmínkou nutnou, ale nikoli podmínkou postačující k tomu, aby uživatel mohl skutečně využívat různé služby Internetu. Kromě samotné přenosové technologie (tedy samotného "přenosu bitů") jsou pro korektní fungování přenosů zapotřební také vhodné přenosové protokoly, které dokáží přenášet celé bloky dat (a zajišťovat i další funkce související se vzájemnou komunikací počítačů).

V dnešní době jsou zdaleka nejrozšířenějšími protokoly z rodiny TCP/IP, vzniklé právě v lůně Internetu a pro jeho potřeby. Používají se však nejenom v rozlehlých sítích, pro které byly původně určeny, ale i v sítích lokálních, protože dokáží dobře vyhovět potřebám obou. Podpora protokolů TCP/IP je proto v zásadě podmínkou pro úspěšné připojení počítačů či celých počítačových sítí k Internetu (i když existují i určité technické možnosti jak se i bez nich obejít). Naštěstí jsou dnes protokoly TCP/IP implementovány jako standardní součást ve většině významnějších operačních systémů, takže není nutné je pořizovat samostatně - spíše je nutné je správně nakonfigurovat, tak aby vše fungovalo tak jak má. Příslušné konfigurování by ale již mělo být svěřeno zkušenému správci sítě.

Protokoly z rodiny TCP/IP přitom zajišťují jak samotné přenosy dat, tak i nejrůznější aplikace - v rodině TCP/IP existují protokoly na jejichž základě funguje elektronická pošta, služba World Wide Web i mnohé další aplikační služby.