Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s106.php3

Přenosové technologie sítí LAN

Pro propojení počítačů do lokální sítě je zapotřebí dvou základních věcí: vhodné přenosové technologie a vhodné programové podpory. Pokud jde o přenosovou technologii, pro potřeby propojování počítačů na vzdálenosti v rozsahu lokálních sítí celkem jednoznačně zvítězila technologie Ethernetu, která dnes existuje ve více různých provedeních: původní verze, která je dodnes používaná, pracuje s přenosovou rychlostí 10 megabitů za sekundu (10 Mbps), ale běžně používaná je i stomegabitová verze Ethernetu, která dnes již není o mnoho dražší než původní verze desetimegabitová. Technicky zvládnutý je i Ethernet gigabitový, a ve vývojových laboratořích se již usilovně pracuje na desetigigabitovém Ethernetu. Pro běžnou praxi je samozřejmě nejpodstatnější, že desetimegabitový i stomegabitový Ethernet je dnes již zcela běžnou komoditou, a vše potřebné ve vzájemně kompatibilním provedení nabízí celá řada výrobců a jejich vzájemná konkurence sráží ceny dolů.

Ethernet se naopak vůbec nehodí pro propojování na větší vzdálenosti, tj. pro sítě rozlehlé (sítě WAN). Zde se proto používá celé široké spektrum jiných přenosových technologií, zahrnující například technologie ATM, Frame Relay a další.