Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s113.php3

B2B a B2C

Elektronické obchodování může mít více různých podob. nejčastější klasifikací je rozdělení na obchodování mezi obchodníky navzájem (neboli: business-to-business) a prodej koncovým zákazníkům (business-to-consumer).

V případě vztahů business-to-business může být konkrétní způsob komunikace mezi zúčastněnými subjekty opravdu velmi různorodý - subjekty si v nejjednodušším případě mohou pouze vyměňovat elektronickou poštou dokumenty, které by si jinak vyměňovaly v listovní podobě. Dokonalejší formy pak mohou využívat přímé komunikace mezi aplikacemi které provozují zúčastněné subjekty - automatizované skladové hospodářství kupujícího si například může samo objednat u příslušné aplikace dodavatele to co potřebuje, a vše se odehrává bez papíru i bez přímé účasti člověka. Vzájemné úzké přizpůsobení je zde možné proto, že zúčastněným subjektů nemusí být velký počet - a v praxi je dokonce možné to, aby jeden ekonomicky silný subjekt doslova vnutil svým partnerům své technické řešení, kterému se ostatní ve vlastním zájmu přizpůsobí.