Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s104.php3

HTML a spol.

Co se ale bude lišit, je uživatelský komfort a schopnosti zařízení, která uživatelé používají pro přístup k Internetu z různých míst - některá zařízení budou nabízet bohaté zobrazovací možnosti, umožňující pracovat s grafikou, zatímco jiná zařízení budou mít podstatně skromnější možnosti a budou schopná pracovat prakticky pouze s textem.

Bude zajímavé sledovat, jak se s touto odlišností vyrovnají poskytovatelé nejrůznějších internetových služeb. Vše nasvědčuje tomu, že stejný obsah (stejná služba) bude potřebovat více různých formátů pro svou prezentaci, tak aby se vyhovělo schopnostem různých zařízení které uživatelé používají pro svůj přístup k Internetu.

Dnes je zdaleka nejrozšířenějším "prezentačním formátem" na Internetu formát daný jazykem HTML (HyperText Markup Language), ve kterém jsou vytvářeny tradiční WWW stránky. Tento formát je poměrně bohatý a umožňuje pracovat s grafikou i vkládat do WWW stránek další prvky, například animace. Je určen pro zobrazení na tradičních počítačích a zvládají jej i zařízení se srovnatelnými zobrazovacími schopnostmi, zejména Web Pad/y. Určité problémy mohou nastávat u set-top boxů, jejichž zobrazovací schopnosti se řídí omezenými možnostmi televizních přijímačů, ale v zásadě zde není nutné měnit tento formát (pouze je vhodné při formátování WWW stránek pamatovat i na uživatele set-top boxů jistou střídmostí v návrhu stránek).

Podstatně jiná je ale situace například u mobilních telefonů používaných pro přístup k Internetovým službám - jejich zobrazovací schopnosti jsou velmi rudimentární, a zde již je nutné radikálně změnit prezentační formát. Řešením je protokol WAP, přesněji jazyk WML (Wireless Markup Language), vyvinutý právě pro potřeby malých zařízení s velmi omezenými zobrazovacími schopnostmi.