Vyšlo v příloze Softwarových novin, Euro a Inside, v květnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a005s100/a005s116.php3

Dodávka až do domu

Po zaplacení nakoupeného zboží či služby by následuje fáze dodávky, či "poskytnutí", podle povahy toho co bylo nakoupeno. V případě fyzických produktů, jakými jsou například knížky, CD disky, potraviny či jiné "hmotné" věci nezbývá, než jejich dodávku řešit "fyzicky". I zde se přitom očekává, že s rozvojem elektronické komerce dojde k výraznému vývoji a zlepšení možností pro doručování nejrůznějšího zboží. Tradičnímu monopolu České pošty již dnes úspěšně konkurují různé zasilatelské (spediční) služby, které dokáží doručit cokoli a kamkoli v časech měřených na hodiny - a lze očekávat, že využití takovýchto služeb s rozvojem elektronické komerce ještě poroste.

Existují ovšem i takové druhy zboží a služeb, které nemají hmotnou podobu. Jde například o informace, ale třeba také o hudební nahrávky, videosekvence apod. Produkty tohoto typu nevyžadují "fyzickou" dodávku, protože nejsou nutně vázány na fyzické nosiče. Již dnes je například možné si (zcela legálně) zakoupit určité hudební dílo a to si prostřednictvím Internetu stáhnout na vlastní počítač a zde přehrávat (nebo v rámci licenčních podmínek nahrát pro vlastní potřebu na hmotný nosič, například na disk CD ROM).