Vyšlo v Softwarových novinách č. 8/2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s200.php3

Data v mobilních sítích

Mobilní sítě GSM sice byly vyvinuty pro potřeby přenosu hlasu, nicméně fungují digitálním způsobem a tudíž i lidský hlas přenáší v digitálním tvaru. Díky tomu je pro ně relativně snadné přenášet místo hlasu i "obecná" data. Přesto zde ale jsou určitá principiální omezení, zejména co do dosažitelné přenosové kapacity, která vyplývají ze samotné podstaty GSM sítí, jejich architektury a fungování.

Vyšlo jako cover sory Softwarových novin č. 8 z roku 2000.

Obsah

Úvod do GSM:

Jak přenášet data v sítích GSM? Další krok: přepojování okruhů, nebo přepojování paketů? Jak funguje HSCSD? GPRS otevírá nové možnosti SMS jako přenosový mechanismus Bezdrátové protokoly Co přinese třetí generace mobilních sítí?

Box: USSD - Unstructured Supplemetary Services Data

EDGE, aneb: datové přenosy na hraně