Články, publikované v měsíčníku Softwarové noviny v roce 1997
Proč budu i nadále psát Internet s velkým "I"
polemika se snahami psát vlastní jméno Internet s malým "i", přetisk z Neviditelného psa, SWN 12/97, str. 124
Co může Internet nabídnout?
cover story, věnovaná současnosti a perspektivám Internetu, SWN 10/97, str. 31 až 47. Doprovodné články:
Sága rodů LAN a WAN
rozsáhlý přehledový článek o vývoji počítačových sítí, od dávkového zpracování až do současnosti. SWN 8/97