Vyšlo na serveru Neviditelný pes, v září 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a709p950.php3

Proč budu i nadále psát Internet s velkým "I"

V minulém týdnu vyšel na tomto místě příspěvek pana Savického (z firmy Česká vydavatelská pro internet, s.r.o., psáno s malým "i", http://webhouse.cz) vyslovující přesvědčení, že Internet se bude psát s malým počátečním "i".

Jako důvod pro dosavadní psaní "Internet" s velkým "I" pan Savický doslova uvádí: "má to logické opodstatnění. Slovo Internet lze považovat za vlastní jméno, které označuje aplikační úroveň internetu na rozdíl od fyzického propojení sítí společným protokolem".

Rád bych zde uvedl své vysvětlení toho, proč existuje Internet a internet: Internet s velkým "I" je skutečně vlastním jménem, a to vlastním jménem jedné konkrétní počítačové sítě, která původně vznikla v USA, a dnes má již celoplanetární dosah. Internet s velkým "I" je tedy jenom jeden. Naproti tomu internet s malým "i" je obecné označení pro jakékoli spojení několika počítačových sítí - dvou, tří, nebo třeba stovky sítí. Svůj vlastní internet, třeba jen ze dvou miniaturních sítí, si tedy může postavit kdokoli, a takovýchto internetů mohou být tisíce. Podle mne je tedy rozlišení mezi Internetem a internetem o něčem úplně jiném, než o aplikačních úrovních či o společných protokolech.

Jako důvod svého přesvědčení, že Internet se do budoucna bude psát s malým "i", pan Savický uvádí, že Internet se brzy stane běžnou součástí života lidí, pro které je rozdíl mezi internetem a Internetem podružný, a že se z ryze pragmatických důvodů přikloní k podobě s malým i. Jako další argument pro své tvrzení uvádí anketu na svém WWW serveru (40% ve prospěch psaní s malým "i", což já interpretuji jako 60% ve prospěch psaní s velkým "I"), a dále záměr dvou časopisů (Internet a CHIP) psát Internet s malým "i".

Argument, že Internet se dostane do rukou i lidem, které nějaké rozdíly mezi Internetem a internetem nebudou zajímat, a že je praktičtější nezatěžovat se nějakými velkými písmeny, má něco do sebe. Kdybychom jej aplikovali i na jiné věci, které se již dříve staly běžnou součástí každodenního života nás všech, asi bychom chodili do prahy i přes prahy, jezdili do mostu i po mostu, dívali se celý měsíc na měsíc apod. A to se dosud nestalo, a zřejmě ani nestane.

Faktem je, že v mluvené řeči rozdíl mezi velkými a malými písmeny neexistuje, a rozdíl ve významu se odvozuje z kontextu. V případě vlastních jmen typu Praha, Most či Měsíc je většinou z kontextu dostatečně zřejmé, o co se jedná - ale ani zde nedošlo k pragmatickému splynutí vlastních jmen jedinečných objektů s obecným označením celkem běžných objektů. Pokud by se tak stalo v případě Internetu a internetu, nastaly by i některé zajímavé problémy: například kdokoli by se mohl prohlásit za výlučného vlastníka internetu, a měl by plnou pravdu (třeba proto, že má doma v obýváku dvě miniaturní, ale vzájemně propojené sítě). Poskytovatelům internetu by nastaly zlaté časy, protože už by nemuseli platit nekřesťanské peníze za přípojky do zahraničního internetu - literu smlouvy se svými zákazníky, zaručující plnou konektivitu do internetu, by naplnili i připojením k čemukoli, co má alespoň dvě dílčí sítě. Standardy internetu by konečně přestaly kohokoli zavazovat, protože by si je mohl vydávat kdokoli, kdo umí propojit mezi sebou alespoň dvě sítě.

Ale dost už částečně ironizujících protiargumentů proti splynutí Internetu a internetu - o tom, jestli se tak stane či nikoli, nerozhodne ani pan Savický, ani já. Rozhodne o tom celá odborná veřejnost tím, k čemu se větší částí své masy přikloní. Nejspíše přitom půjde o uživatelskou veřejnost celosvětovou, protože samotné termíny "Internet" a "internet" nejsou původní tuzemské provenience, a alespoň v tomto ohledu bychom tedy měli respektovat i celosvětové mínění.

Ze stejného pohledu však mají veřejné ankety i stanoviska počítačových časopisů velký význam, protože vypovídají o stanovisku jisté části odborné veřejnosti i o chování subjektů, které působí jako určitý vzor pro mnoho lidí, byť v daném případě jen v národním měřítku. O to více jsem cítil potřebu vyjádřit se k argumentům pana Savického a uvést protiargumenty. Já sám budu nadále psát Internet s velkým "I" tam, kde půjde o jednu jedinou, konkrétní celosvětovou síť, a internet s malým "i" tam, kde se jedná o jakoukoli soustavu vzájemně propojených sítí.


Jiří Peterka
volný novinář a nezávislý konzultant,
archiv článků: http://archiv.czech.net