Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s226.php3

Co je a jak funguje MIME?

Způsob, jakým by měla v Internetu fungovat elektronická pošta, byl vymyšlen už poměrně dávno - nedlouho poté, co se zrodila koncepce základních přenosových protokolů z rodiny TCP/IP. Požadavky, kladené na elektronickou poštu, se však od té doby změnily, a to dosti výrazně. Vyhovět jim se naštěstí podařilo inkrementálním způsobem, tedy doplněním a rozšířením původní koncepce elektronické pošty, a ne jejím zavrhnutím a nahrazením koncepcí zcela novou. Zmíněným rozšiřujícím doplňkem se stal standard MIME, od: Multipurpose Internet Mail Extensions.

Zadání, které dostali autoři původní koncepce elektronické pošty po Internet, znělo asi takto: "můžete počítat s tím, že přenášet se budou krátké, čistě textové zprávy (chápej: tvořené základními ASCII znaky). Vymyslete vše tak, aby to bylo co možná nejefektivnější". Výsledkem bylo řešení, které skutečně naplnilo literu tohoto zadání: soustřeďuje se opravdu jen na co možná nejefektivnější přenos krátkých textových zpráv, tvořených základními ASCII znaky, a nezabývá se takovými "nadbytečnostmi", jakými jsou například přidávání netextových příloh k jednotlivým zprávám, možnost používání jiných znakových sad než "čistého ASCII", podpora hodně velkých zpráv (např. velikosti megabytů) apod. Faktem je, že dnes jsou požadavky tohoto typu (tj. přílohy, jiné znakové sady atd.) na elektronickou poštu kladeny, ale ona jim vstříc nevychází. Bylo by ale chybou svalovat za to vinu na autory původní koncepce internetové elektronické pošty - oni takovéto zadání nedostali.