Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s225.php3

Na závěr trochu pesimismu

Možnosti vyhledávacích služeb se neustále zdokonalují, a na obzoru se již objevují i zcela nové principy vyhledávání - například technologie tzv. inteligentních agentů. Jinou perspektivní možností by mohlo být "obrázené vyhledávání", neboli vyhledávání zkoumající odkazy, vedoucí na hledaný zdroj (tj. prohledávány jsou popisy odkazů, vedoucí na konkrétní zdroje).

Neméně rychle však rostou i překážky, které dosavadním způsobům a technikám vyhledávání stojí v cestě. Jde zejména o dynamický charakter WWW stránek, které jsou generovány až v okamžiku jejich skutečné potřeby, a typicky na základě výsledku dotazu, který je položen nějaké databázi. Zde tedy dochází k tomu, že data, jejichž existence by mohla někoho eminentně zajímat, jsou doslova schována v nějaké databázi, za vhodnou bránou, a klasické vyhledávací služby nemají šanci se k těmto informacím dostat (nemohou dopředu generovat všechny dotazy připadající principiálně v úvahu, a pak si pamatovat výsledky). Objem a význam těchto dat neustále stoupá.

Jiným problémem jsou častěji se měnící WWW stránky - například stránka se zpravodajstvím, které se obměňuje každý den. Pokud takovouto stránku navštíví indexující robot některé vyhledávací služby, pořídí si její okamžitý "snímek" (zaindexuje si její obsah a zanese jej do evidence vyhledávací služby) a bude jej nabízet svým uživatelům hledajícím něco konkrétního, je velmi pravděpodobné, že uživatel bude zklamán - na jeho dotaz mu bude vybrána stránka, jejíž obsah se od posledního "snímku" třeba i několikrát změnil. Takovýto často obměňovaný obsah stránek, který je doslova požehnáním pro služby typu information push, je na druhou stranu metlou pro klasické vyhledávací služby.