Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a710s200/a710s227.php3

SMTP a RFC821

Koncepce elektronické pošty, dodnes používané v Internetu, je založena na dvou základních standardech: dokumentech RFC821 a RFC822. První z nich, dokument RFC821, definuje přenosový protokol jménem SMTP (což je zkratka od: Simple Mail Transfer Protocol). Podle tohoto protokolu spolu komunikují jednotlivé poštovní úřady (poštovní servery, jednotky MTA, alias: Message Transfer Agents), když si mezi sebou předávají jednotlivé zprávy. Druhý dokument, RFC822, pak definuje formát těchto zpráv - říká, že se skládají z hlavičky a těla, definuje typ a přesný tvar (syntaxi i semantiku) jednotlivých položek hlavičky, a říká také co smí a co nesmí být v těle zprávy. Mimo jiné pak také definuje i přesný formát adres, které lze používat pro potřeby elektronické pošty - proto se také internetovým poštovním adresám říká "adresy á la RFC822".

Samotné elektronické poště, vycházející ze standardů RFC821 a 822, se pak říká "SMTP pošta", podle charakteristického protokolu SMTP.