Přednášky
Počítačové sítě (verze 3.2) (2006)
Lehce updatovaná verze dvousemestrální přednášky o sítích na MFF UK, vzniká postupně v průběhu školního roku 2006/2007.
Rodina protokolů TCP/IP (verze 2.3) (2006)
Nová verze přednášky, pro letní semestr školního roku 2005/2006
Počítačové sítě (verze 3.1) (2005)
Lehce updatovaná verze dvousemestrální přednášky o sítích na MFF UK, pro školní rok 2005/2006.
Rodina protokolů TCP/IP (verze 2.2) (2005)
Verze přednášky, pro letní semestr školního roku 2004/2005
Počítačové sítě (verze 3.0) (2004)
Verze dvousemestrální přednášky o sítích na MFF UK, pro školní rok 2004/2005.
Internet pro novináře, v. 2.0 (2002)
Přednášky pro studenty žurnalistiky na FSV UK (10 lekcí, pro letní semestr školního roku 2000/2001)
Počítačové sítě (verze 2.5) (2001)
Aktualizovaná verze dvousemestrální přednášky o sítích na MFF UK, poprvé použitá ve šk. roce 2001/2002.
Internet pro novináře (2000)
Přednáška pro studenty žurnalistiky na FSV UK (6 lekcí, pro letní semestr školního roku 2000/2001)
Rodina protokolů TCP/IP (verze 2.0) (1999)
Nová verze přednášky, pro letní semestr školního roku 1999/2000
Počítačové sítě (verze 2.0) (1996)
Druhá verze mé dvousemestrální přednášky o sítích. Podle ní jsem učil v letech 1996 až 2000.
Rodina protokolů TCP/IP
Přehledový kurz, zaměřený hlavně na celkovou koncepci TCP/IP a filosofii nejdůležitějších protokolů této rodiny (používáno do konce šk. roku 1998/99)
Počítačové sítě (verze 1.0) (1992)
První verze dvousemestrální síťové přednášky na MFF UK, z roku 1992 (učil jsem podle ní až do konce šk. roku 1995/96)
Principy počítačů (1990)
Základní kurz architektury počítačů. Učil jsem jako jednosemestrální přednášku v letech 1990 až 1995.
Programování v asembleru i8086 (1990)
Přednáška, zaměřená na celkovou filosofii programování v asembleru 16-bitového mikroprocesoru i8086, a se zvláštním zřetelem na propojení asemblerských programů s programy psanými ve vyšším programovacím jazyku (konkrétně Turbo Pascalu 5.5). Vytvořeno v roce 1990, učil jsem jako jednosemestrální přednášku až do roku 1995.
Základy mikroprocesorové techniky (1989)
Úvodní kurz, vytvořený kolem roku 1989. Zabývá se principy mikroprocesorové techniky, podrobněji popisuje nejznámější 8-bitové mikroprocesory a začínající 16 a 32-bitové mikroprocesory od firmy Intel. Tuto přednášku jsem vyučoval na MFF UK do roku 1996.