Přednáška na FSV UK Internet pro novináře
Tato přednáška byla připravena pro studenty žurnalistiky na FSV UK Praha, poprvé se konala v letním semestru šk. roku 2000/2001
Historie a současnost Internetu
filosofie, provideři, vlastnické vztahy, vláda nad Internetem, standardy, situace v ČR, ….
Technologie Internetu
protokoly TCP/IP, adresy, domény, URL, klasifikace služeb .....
Elektronická pošta …..
principy, možnosti, etika, spamming, on-line komunikace, chat, ...
World Wide Web
principy fungování, tvorba stránek, editory, filosofie HTML, princip Javy, skripty, dynamické WWW stránky ...
Vyhledávání, portály
principy vyhledávání, klasifikace vyhledávacích služeb, kladení dotazů …
"různé"
on-line služby, e-commerce, bezpečnost, placení, elektronický podpis, připojování k Interetu, mobilní sítě GSM a datové přenosy ….