Přednáška na FSV UK Internet pro novináře, v. 2.0
Druhá verze přednášky pro studenty žurnalistiky na FSV UK Praha, pro letní semestr šk. roku 2001/2002
Historie a současnost Internetu
filosofie, provideři, vlastnické vztahy, vláda nad Internetem, standardy, , ….
Internet v ČR
historie telekomunikací, připojení ČSFR k Internetu, budování sítě CESNET, liberalizace Internetu v ČR, rozvoj komerčních služeb, peering a správa TLD .cz, hnutí Internet proti monopolu, Internet zdarma ...
Technologie Internetu
protokoly TCP/IP a jejich filosofie, principy fungování Internetu, adresy ....,
Technologie Internetu II.
adresy a domény, URL, .....
Technologie a služby Internetu
služby Internetu a jejich vývoj, klasifikace služeb, architektura el. pošty .....
Používání elektronické pošty …..
principy, možnosti, etika, spamming, ...
Skupinové diskuse a on-line komunikace
elektronické konference, diskusní fóra, síťové noviny, chat, messenger, instant messaging ...
World Wide Web
principy fungování, filosofie HTML, princip Javy, skripty, dynamické WWW stránky, tvorba stránek, editory,...
Vyhledávání, portály
principy vyhledávání, klasifikace vyhledávacích služeb, kladení dotazů …
"Různé I."
on-line redakční systémy pro tvrobu e-zinů
"Různé II."
ASP a on-line služby, e-commerce, bezpečnost, placení, elektronický podpis, připojování k Interetu, mobilní sítě GSM a datové přenosy ….