Články, publikované v měsíčníku CHIP v roce 1999
Datová revoluce ve světě GSM
O přenosech dat v rámci mobilních sítí GSM, o přepojování okruhů vs. přepojování paketů v rámci GSM, o charakteru HSCSD, GPRS a WAP (CHIP, 10/99, rubrika: Komunikace)
Jak se bude porcovat?
O rozdělování výnosů za telekomunikační služby mezi telekomunikační operátory a providery Internetu (CHIP 9/99)
Konvergence, nebo naopak divergence?
O tom, že ve světě splývají (konvergují) informační a telekomunikační technologie, ale u nás se koncepce dalšího rozvoje v těchto oblastech připravují samostatně a nijak na sebe významněji nenavazují (CHIP, srpen 1999)
Spravedlivější budoucnost Internetu
O tom, že stávající model placení za přístup k Internetu se již přežil, a je třeba hledat vhodné nové modely. Jedním z nich je i tarifikace připojení podle objemu skutečně přeneených dat. (CHIP, srpen 1999)
Internetový aktivismus
O prosazování se v Internetu, o slušnosti a ohleduplnosti, a o hledání korektní polohy mezi prosazováním a vnucováním se (CHIP, červenec 1999)
Internet na Comnetu 99
O novinkách v oblasti Internetu na výstavě ComNet (CHIP, červenec 1999)
Co všechno už víme
O přenosových schopnostech optických vláken a o technologiích WDM, které umožňují výrazně zvyšovat přenosové kapacity u optických vláken (CHIP, červen 1999)
Layer 4 switching
O technologiích přepínání na úrovni transportní vrstvy (CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace),
V čem je problém?
O problematice placení prostřednictvím Internetu (CHIP, 6/99, rubrika: Internet),
Není set-top box jako set-top box
O jednoúčelových zařízeních, která se připojují k TV přijímačům a umožňují připojovat se k Internetu a pracovat s ním. také o standardu ATVEF pro jednosměrnou komunikaci s Internetem (CHIP, 6/99, rubrika: Internet),
"Nonsens", nebo skutečný přínos?
O přepojování (switchingu) na úrovni síťové vrstvy - o tom, zda to má nebo nemá smysl, a zda jde jen o marketingový tah nebo o skutečně novou techniku. (CHIP, 6/99, rubrika: Komunikace),
Připojte se jinak
O alternativním možnostech připojování k Internetu (včetně bezdrátových technologií, kabelových rozvodů, xDSL technologií a dalších) (CHIP, 4/99, rubrika: Internet),
Jak to spolu souvisí?
O kriminalitě a Internetu, především z pohledu medializace problému kriminality a o tom, jak je "vina" přisuzována Internetu jako takovému, zatímco ve skutečnosti je viníkem vždy člověk. (CHIP, 4/99, rubrika: Internet),
Co je a co není výhodné
O historii speciálního internetového tarifu Internet99, o jeho výhodnosti i nevýhodnosti pro uživatele Internetu. (CHIP, 3/99, rubrika: Internet),