pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

malé obecné zamyšlení • (vlastnoruční) podpis je něco tak starého a samozřejmého • že nad ním vůbec nepřemýšlíme • nezamýšlíme se nad jeho vlastnostmi, atributy, ….. • bereme to jako „notorietu“, jsme zvyklí to používat …… • ani právo nemá potřebu nějaké přesnější definice podpisu • používání (vlastnoručního) podpisu nemá obecnou právní úpravu • i (vlastnoruční) podpisy mají mnoho problémů a nejasností • třeba: co vyjadřujeme svým podpisem? O jaký projev vůle jde? • elektronické podpisy jsou velmi mladé • je to záležitost několika posledních let • založená na (poměrně složitých) principech, se složitými právními souvislostmi a významnými praktickými aspekty • zatím jsme neměli dostatek času naučit se je používat • ani vyřešit nejasnosti a problémy kolem elektronických podpisů • osvěta je přímo katastrofální (někde vládne spíše „anti-osvěta“)