pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

několik principiálních rozdílů • svět listinných dokumentů avlastnoručních podpisů • obecně: • podpis se ověřuje ex-post • až když dojde k nějakému sporu • spoléhá se na jeho pravost • zákon neukládá povinnost ověřit podpis „ještě než začnu jednat“ • ani neříká, jak se má ověřit • ověření (pravosti) podpisu nepřísluší koncovému „uživateli“ • musí jej dělat grafolog • obvykle soudní znalec • výjimka: • někdy se vyžaduje ověření dopředu • pak jde o úředně ověřený podpis • svět el. dokumentů a el. podpisů • obecně: • podpis se ověřuje ex-ante • ještě než se začne jednat • než se začne spoléhat na jeho platnost • zákon to ukládá jako povinnost • a škodu přisuzuje tomu, kdo tuto povinnost nedodržel !!!!!! • ověření (platnosti) podpisu přísluší koncovém „uživateli“ • a on také odpovídá za to, že ověřil správně !!!! • výjimka: není • neexistuje elektronická analogie úředně ověřeného podpisu