pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

co se změní? • 23.7.2014: přijato nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) •  „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“ • jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU • tj. přímo účinný právní předpis, účinný od 28.8.2014 • netransponuje se do CZ legislativy, ale platí (je účinný) ihned a přímo • pasáže, týkající se el. podpisu, budou účinné od 1.7.2016 !!!!!!! • skončí naše výjimka (odchylka) ohledně používání bezpečných prostředků • soukromé klíče budou muset být uloženy dostatečně bezpečně • v (certifikované) čipové kartě nebo v USB tokenu • nebo v jiném zařízení se stejnou či vyšší mírou bezpečnosti • měl by existovat i oficiální validátor • služba, které (správně) ověří platnost elektronického podpisu