pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

co se změní? • změní se terminologie: • místo uznávaný el. podpis bude kvalifikovaný el. podpis • a bude vyžadovat využití bezpečného prostředku pro vytváření elektronických podpisů – fakticky: certifikovanou čipovou kartu / USB token !!!!! • místo elektronické značky bude elektronická pečeť • již nebude moci patřit fyzické osobě, jen právnické osobě či OVM • bude zrušen stávající zákon o el. podpisu (č. 227/2000 Sb.) • a bude nahrazen „prováděcím zákonem“ • který mj. zajistí změnu terminologie • projde všechny zákony a vyhlášky, a všechny výskyty požadavku na „uznávaný elektronický podpis“ nahradí požadavkem na „kvalifikovaný elektronický podpis“ • bude muset dojít i ke změnám dalších zákonů • např. právní úpravy datových schránek (zákon č. 300/2008 Sb.) • protože koncept našich datových schránek není v souladu s nařízením eIDAS