pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

co to znamená v praxi? • (současný) zákon mi nepředepisuje, jaké (SW i HW) prostředky mám používat pro vytváření el. podpisů i pro jejich ověřování • nenutí mne používat výhradně tzv. bezpečné prostředky • výhoda: mohu si vybrat takové, jaké chci (jaké mi vyhovují) • například: nemusím používat čipovou kartu či USB token • pro bezpečné uchovávání soukromého klíče • mohu je „nechat jen tak válet“ vsystémovém uložišti svého počítače • nevýhoda: odpovídám za jejich bezpečnost a správnou funkci • odpovídám také za správnou interpretaci jejich výsledků • viz odstrašující příklad